PECB ISO/IEC 27701 Foundation

Kurz PECB ISO/IEC 27701 Foundation Vám predstaví základné  pojmy a princípy systému riadenia informácií o súkromí (PIMS = Privacy Information Management System) podľa ISO/IEC 27001. Počas tohto kurzu sa študenti naučia viac o štruktúre normy vrátane jej požiadaviek, odporúčaní a opatrení na ochranu súkromia i zásad spracovania osobných údajov (PII = Personally Identifiable Information), rovnako ako aj o vzťahu normy k ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002.

Komu je kurz určený

  • Osobám zapojeným do riadenia bezpečnosti informácií a súkromia
  • Osobám, ktoré chcú nadobudnúť znalosti o hlavných procesoch systémov riadenia informácií o súkromí (PIMS)
  • Osobám zodpovedným v organizáciách za osobné údaje (PII = Personally Identifiable Information)
  • Členom tímu pre bezpečnosť informácií

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do problematiky systému riadenia informácií o súkromí (PIMS) podľa ISO/IEC 27701

DEŇ 2 | Systém riadenia informácií o súkromí (PIMS) a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27701 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
  • DOMÉNA 2 | Systémy riadenia informácií o súkromí (PIMS)

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 30

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27701  – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK (720 EUR)
aug 29

On-line
PECB ISO/IEC 27701  – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK (560 EUR)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 27701 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27701 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27701 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/CS ? 30. 7. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať
On-line CS/CS ? 29. 8. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať