PECB ISO/IEC 27701 Lead Auditor

Kurz ISO/IEC 27701 Lead Auditor Vám umožní rozvinúť potrebné znalosti pre vykonávanie auditov systémov riadenia informácií o súkromí (PIMS) s použitím všeobecne uznávaných princípov, postupov a techník auditovania.

Počas tohto kurzu získate znalosti a zručnosti pre plánovanie a vykonávanie interných a externých auditov v súlade s ISO 19011 a ISO/IEC 17021-1. Vďaka praktickým cvičeniam ovládnete techniky auditovania a naučíte sa riadiť program auditu, tým audítorov, komunikáciu s používateľmi a riešenie sporov.

Komu je kurz určený

 • Audítorom vykonávajúcim certifikačné audity systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa usilujú o zvládnutie procesu auditu systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • Jednotlivcom, ktorí sú zodpovední za udržiavanie súladu s požiadavkami na systém riadenia informácií o súkromí
 • Technickým expertom, ktorí sa snažia pripraviť na audit systému riadenia informácií o súkromí
 • Odborným poradcom v oblasti ochrany osobných údajov

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná porozumenie bezpečnosti informácií a dôkladná znalosť princípov auditu.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému řízení informací o soukromí (PIMS) a ISO/IEC 27701

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Certifikačný proces • Základné princípy ISMS • Systém riadenia informácií o súkromí (PIMS)

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a zásady auditovania • Dôsledky trendov a technológií na auditovanie • Audítorský prístup založený na dôkazoch • Audítorský prístup založený na riziku • Zahájenie auditu • Prvý stupeň auditu

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste) • Druhý stupeň auditu • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytváranie plánov auditu

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch • Dokumentácia auditu a preskúmanie kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • DOMÉNA 2 | Systémy riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a princípy auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu PIMS podľa ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu PIMS podľa ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 6 | Uzatváranie auditu PIMS podľa normy ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO/IEC 27701

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj20


PECB ISO/IEC 27701 – Lead Auditor

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 27701 LA
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27701 Provisional AuditorPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27701 AuditorPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v riadení súkromiaAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v riadení súkromiaAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27701 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení súkromiaAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?20. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať