PECB ISO/IEC 27701 Lead Implementer

Kurz ISO/IEC 27701 Lead Implementer Vám umožní rozvinúť potrebné odborné znalosti na podporu organizácie pri zriadení, implementácii, správe a údržbe systému riadenia informácií o súkromí (PIMS = Privacy Information Management System) založeného na ISO/IEC 27701, a to zlepšením súčasného systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) založeného na ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa podieľajú na riadení súkromia a osobných údajov
 • Externým poradcom, ktorí sa snažia o profesionálnu znalosť implementácie systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • Osobám, ktoré sú v rámci svojich organizácií zodpovedné za osobné údaje
 • Osobám zodpovedným za udržiavanie súladu s požiadavkami na ochranu osobných údajov, napr. GDPR
 • Členom PIMS tímu

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná porozumenie bezpečnosti informácií a dôkladná znalosť princípov implementácie ISMS.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO/IEC 27701 a zahájenie PIMS

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Systém riadenia bezpečnosti informácií • Základné princípy PIMS • Zahájenie implementácie PIMS v Analýza rozsahu ISMS a Prehlásenie o aplikovateľnosti • Rozsah PIMS • Schválenie vedením • Politika ochrany súkromia • Posúdenie rizík na ochranu súkromia

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie PIMS

Posúdenie vplyvu na ochranu súkromia DPIA • Prehlásenie o aplikovateľnosti PIMS • Proces riadenia dokumentácie • Výber opatrení • Implementácia opatrení

DEŇ 3 | Implementácia PIMS

Implementácia opatrení (pokračovanie) • Implementácia opatrení špecifických pre správcov • Implementácia opatrení špecifických pre sprostredkovateľov

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit PIMS

Zvyšovanie povedomia, školenia a komunikácia • Monitoring, meranie, analýza, vyhodnotenie a preskúmanie vedením • Interný audit • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia informácií o súkromí (PIMS)
 • DOMÉNA 2 | Opatrenia a osvedčená prax systému riadenia informácií o súkromí
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie PIMS podľa normy ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 4 | Implementácia PIMS podľa normy ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti, monitoring a meranie PIMS podľa ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie PIMS podľa normy ISO/IEC 27701
 • DOMÉNA 7 | Príprava certifikačného auditu PIMS

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj13

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27701 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
jún10

On-line
PECB ISO/IEC 27701 – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
sep2

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27701 – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 27701 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27701 Provisional ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27701 ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení súkromiaProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27701 Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení súkromiaProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 27701 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO/IEC 27701 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení súkromiaProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?13. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať
On-lineCS/EN?10. 6. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?2. 9. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať