KRUCEK>Webináře>Metoda pro posouzení rizik EBIOS Risk Manager

Metoda pro posouzení rizik EBIOS Risk Manager

Metoda EBIOS Risk Manager poskytuje pokyny, jak úspěšně a efektivně identifikovat, analyzovat a hodnotit rizika informační a kybernetické bezpečnosti v informačních systémech i systémech průmyslové automatizace a řízení. EBIOS Risk Manager se soustředí na posouzení a ošetření nejzávažnějších rizik, jejichž realizace by mohla mít významné následky pro vaši organizaci i širší okolí. 

EBIOS Risk Manager využívá přístup založený na „souladu s předpisy a normami“, který pomáhá definovat základní úroveň zabezpečení, na nějž navazuje přístup založený na „scénářích“, který se zaměřuje na cílené nebo sofistikované scénáře rizik.

EBIOS Risk Manager zahrnuje fází kroků:

 1. Stanovení rozsahu a základní úrovně zabezpečení
 2. Posouzení původců rizik
 3. Definování strategických scénářů rizik na úrovni ekosystému organizace
 4. Definování provozních scénářů rizik na úrovni podpůrných aktiv
 5. Ošetření rizik

Základní údaje o semináři

 • Téma | Posouzení rizik metodou EBIOS Risk Manager 
 • Typ semináře | on-line webinář
 • Datum a čas konání | 12. 10. 2023, od 15:00 do 16:00
 • Cena | zdarma

Kdo by se měl semináře zúčastnit

Webinář je určen osobám zapojených do procesů managementu informační a kybernetické bezpečnosti. 

Agenda semináře

 • Úvod do posuzování rizik informační a kybernetické bezpečnosti
 • Přístup k posuzování rizik v metodě EBIOS Risk Manager
 • Fáze posouzení a ošetření rizik v metodě EBIOS Risk Manager

Jak se seminář přihlásit 

 • Zaregistrujte se pomocí níže uvedeného odkazu „registrovat na webinář“ a příslušného formuláře. 
 • Následně od nás obdržíte potvrzení registrace a další informace, včetně ID webináře a odkazu pro připojení. Informace o webináři si budete moci snadno uložit do Vašeho kalendáře.

Jak se k semináři připojit

K webináři se připojíte kliknutím na odkaz, který naleznete v potvrzovacím e-mailu, případně ve svém kalendáři. Používáme platformu Zoom. Připojit se můžete následujícími způsoby:

 • prostřednictvím klienta Zoom: první možností je připojení k webináři skrze aplikaci Zoom, která je dostupná pro počítače s operačním systémem Windows nebo Mac OS a pro mobilní zařízení s operačními systémy Android nebo iOS. Pro připojení k webináři povolte otevření nebo stažení a instalaci klienta Zoom;
 • prostřednictvím webového prohlížeče: druhou možností je připojení k webináři skrze webový prohlížeč (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Odmítněte stažení / spuštění klienta Zoom a klikněte na odkaz „join from your browser” ve spodní části okna prohlížeče.
Webinář už proběhl