KRUCEK>Webinare>Metóda hodnotenia rizík EBIOS Risk Manager

Metóda hodnotenia rizík EBIOS Risk Manager

Metóda EBIOS Risk Manager poskytuje návod, ako úspešne a efektívne identifikovať, analyzovať a posudzovať riziká informačnej a kybernetickej bezpečnosti v informačných systémoch a systémoch priemyselnej automatizácie a riadenia. EBIOS Risk Manager sa zameriava na hodnotenie a ošetrenie najzávažnejších rizík, ktorých realizácia by mohla mať závažné dôsledky pre vašu organizáciu a širšie okolie. 

EBIOS Risk Manager využíva prístup „zhody a štandardov“, ktorý pomáha definovať základnú úroveň zabezpečenia, a následne prístup „scenárov“, ktorý sa zameriava na cielené alebo sofistikované rizikové scenáre.

EBIOS Risk Manager zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Určenie rozsahu a základnej úrovne bezpečnosti
 2. Posúdenie pôvodcov rizík
 3. Definovanie strategických scenárov rizík na úrovni ekosystému organizácie
 4. Definovanie scenárov prevádzkových rizík na úrovni podporných aktív
 5. Spracovanie rizík

Základné informácie o seminári

 • Téma | Hodnotenie rizík pomocou metódy EBIOS Risk Manager
 • Typ seminára | on-line webinár
 • Dátum a čas konania | 12. 10. 2023, od 15:00 do 16:00
 • Cena | bezplatne

Kto by sa mal zúčastniť seminára

Webinár je určený pre osoby zapojené do procesov riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Agenda seminára

 • Úvod do hodnotenia rizík informačnej a kybernetickej bezpečnosti
 • Prístup k hodnoteniu rizík metódou EBIOS Risk Manager
 • Fázy hodnotenia a ošetrenia rizík v metóde EBIOS Risk Manager

Ako sa prihlásiť na seminár

 • Zaregistrujte sa pomocou nižšie uvedeného odkazu „registrácia na webinár“ a príslušného formulára. 
 • Následne od nás dostanete potvrdenie o registrácii a ďalšie informácie vrátane ID webinára a odkazu na pripojenie. Informácie o webinári si budete môcť jednoducho uložiť do svojho kalendára.

Ako sa pripojiť k semináru

K webináru sa môžete pripojiť kliknutím na odkaz v potvrdzujúcom e-maile alebo vo svojom kalendári. Používame platformu Zoom. Pripojiť sa môžete nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom klienta Zoom: prvou možnosťou je pripojiť sa k webináru prostredníctvom aplikácie Zoom, ktorá je k dispozícii pre počítače s operačným systémom Windows alebo Mac OS a mobilné zariadenia so systémom Android alebo iOS. Ak sa chcete pripojiť k webináru, povoľte otvorenie alebo stiahnutie a inštaláciu klienta Zoom;
 • prostredníctvom webového prehliadača: druhou možnosťou je pripojiť sa k webovému semináru prostredníctvom webového prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Odmietnite stiahnuť/spustiť klienta Zoom a kliknite na odkaz „pripojiť sa z prehliadača“ v spodnej časti okna prehliadača.
Webinár už prebehol