Dodržování předpisů zaměstnanci: seznamování s předpisy

Co je dodržování předpisů zaměstnanci: potvrzování seznámení s předpisy?

Dodržování předpisů zaměstnanci je v kontextu neustálého rozvoje na předním místě. Zajištění souladu zaměstnanců se všemi požadovanými politikami, předpisy a postupy v automatizované platformě Vám ušetří cenný čas a zdroje, které můžete věnovat důležitějším úkolům.

Aplikace pro dodržování předpisů zaměstnanci zjednodušuje proces zaznamenávání a sledování údajů o dodržování předpisů zaměstnanci na jednom místě a poskytuje Vám kompletní přehled o stavu povědomí o dodržování předpisů u každého zaměstnance.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace pro dodržování předpisů ze strany zaměstnanců je jednotná databáze všech aktualizovaných politik, certifikací a požadavků na školení. Díky tomu mají zaměstnanci i Vaše organizace dodržování předpisů na dosah, a to i v případě, že se předpisy změní.

Pomocí této aplikace můžete snadno přiřazovat a sledovat v reálném čase potvrzení o dodržování politik, certifikační osvědčení a průběh školení všech zaměstnanců. Je to bezproblémový způsob, jak identifikovat nesoulad s předpisy a přijmout rychlá opatření k novému nastavení organizace.

Proč to potřebujete

  • Sledování a správa dodržování zásad zaměstnanci na jednom místě.
  • Detekce nedodržení zásad vám umožní rychle jednat.
  • Snadné odesílání požadavků příslušným zaměstnancům pro potvrzení povědomí o zásadách a připomínání termínů.
  • Pomocí přizpůsobitelných, předem připravených pracovních postupů lze spravovat postup zaměstnanců při potvrzování zásad a certifikačních atestů.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí