Dodržiavanie predpisov zamestnancami: oboznámenie s predpismi

Čo je dodržiavanie predpisov zamestnancami: potvrdenie oboznámenia sa s predpismi?

Dodržiavanie predpisov zo strany zamestnancov je v kontexte neustáleho rozvoja na prvom mieste. Zabezpečenie súladu zamestnancov so všetkými požadovanými zásadami, predpismi a postupmi v automatizovanej platforme vám ušetrí cenný čas a zdroje, ktoré môžete venovať dôležitejším úlohám.

Aplikácia pre dodržiavanie predpisov zamestnancami zjednodušuje proces zaznamenávania a sledovania údajov o dodržiavaní predpisov zamestnancami na jednom mieste a poskytuje vám úplný prehľad o stave dodržiavania predpisov každého zamestnanca.

Ako aplikácia funguje

Aplikácia „Employee Compliance: Policy Acknowledgements“ je jednotná databáza všetkých aktualizovaných zásad, certifikátov a požiadaviek na školenia. Zamestnanci a vaša organizácia tak majú dodržiavanie predpisov na dosah ruky, aj keď sa predpisy menia.

Pomocou tejto aplikácie môžete jednoducho priraďovať a sledovať potvrdenia o dodržiavaní zásad, certifikácie a priebeh školení všetkých zamestnancov v reálnom čase. Je to bezproblémový spôsob, ako identifikovať nesúlad a prijať rýchle opatrenia na prispôsobenie organizácie.

Prečo ju potrebujete

  • Sledovanie a správa dodržiavania zásad zamestnancami na jednom mieste.
  • Odhaľovanie nedodržiavania zásad vám umožní rýchlo konať.
  • Jednoduché odosielanie požiadaviek príslušným zamestnancom na potvrdenie informovanosti o zásadách a pripomenutie termínov.
  • Používanie prispôsobiteľných, vopred navrhnutých pracovných postupov na správu postupu zamestnancov pri potvrdzovaní zásad a certifikačných osvedčení.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov