Management aktiv

Co je management aktiv?

Management aktiv poskytuje organizacím lepší přehled o jejich kritických IT systémů  i systémů průmyslové automatizace a řízení (IACS) aktivech a zajišťuje, že cenné zdroje organizace jsou evidovány a také využívány. Pokud je management aktiv prováděn správně, může ušetřit čas i peníze a zlepšit postupy zabezpečení i managementu rizik IT a IACS.

Jak tato aplikace funguje

Díky aplikaci „Asset Management“ budete vědět, kde se aktiva nacházejí, jak jsou využívána a zda na nich byly provedeny nějaké změny. Můžete monitorovat aktiva související s dodavateli či dokumentovat informace, jako je seznam kontaktů interních a externích dodavatelů, informace o nákupu a hodnoty aktiv, a to vše v jedné platformě. Díky automatickým upomínkám budou zúčastněné strany automaticky upozorněny, že se blíží předpokládané datum vyřazení aktiv nebo konec platnosti dokumentace.

Proč to potřebujete

  • Zohlednění všech aktiv organizace v celém životním cyklu, což povede k lepšímu přehledu při řízení programů GRC.
  • Připravenost na řízení rizik, kterým čelíte v souvislosti s používáním a vlastnictvím určitých aktiv.
  • Získání kompletního přehledu o výdajích na aktiva a trendech jejich využívání prostřednictvím vlastních nebo účelově vytvořených reportů.
  • Úspora času díky účelově vytvořeným formulářům pro vztahy s dodavateli, informacím o aktivech a propojeným dokumentům.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí