Správa aktív

Čo je správa aktív?

Správa aktív poskytuje organizáciám lepší prehľad o ich kritických aktívach v oblasti IT a priemyselných automatizačných a riadiacich systémov (IACS) a zabezpečuje, že cenné zdroje organizácie sú evidované a tiež využívané. Ak sa správa aktív vykonáva správne, môže ušetriť čas a peniaze a zlepšiť postupy zabezpečenia a riadenia rizík IT a IACS.

Ako táto aplikácia funguje

Vďaka aplikácii „Asset Management“ budete vedieť, kde sa majetok nachádza, ako sa používa a či na ňom boli vykonané nejaké zmeny. Môžete sledovať majetok súvisiaci s dodávateľmi alebo dokumentovať informácie, ako sú zoznamy interných a externých dodávateľov, informácie o nákupe a hodnoty majetku, a to všetko v jednej platforme. Vďaka automatickým pripomienkam budú zainteresované strany automaticky upozornené, keď sa blíži očakávaný dátum vyradenia majetku alebo dátum skončenia platnosti dokumentácie.

Prečo ho potrebujete

  • Zaznamenávanie všetkých aktív organizácie počas celého životného cyklu, čo vedie k lepšiemu prehľadu pri riadení programov GRC.
  • Pripravenosť na manažment rizík, ktorým čelíte v súvislosti s používaním a vlastníctvom určitých aktív.
  • Získanie kompletného prehľadu o výdavkoch na aktíva a trendoch ich využívania prostredníctvom vlastných alebo účelovo vytvorených správ.
  • Úspora času vďaka účelovo vytvoreným formulárom pre vzťahy s dodávateľmi, informáciám o aktívach a prepojeným dokumentom.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov