Management incidentů

Co je management incidentů?

Incident je událost, která vystavuje organizaci, zaměstnance nebo veřejnost bezpečnostnímu nebo zdravotnímu riziku. Incidenty mohou poškodit pověst Vaší organizace a narušit důvěru uvnitř i navenek. Incidenty mohou také vést k mimořádným nákladům a finančním ztrátám.

Aplikace pro management incidentů Vám pomůže přesně identifikovat rozsah incidentů, organizovat jejich koordinované řešení a realizovat nápravná opatření, která zajistí, aby se stejné chyby již neopakovaly.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Incident Management” poskytuje úplný přehled o každém incidentu nahlášeném v rámci Vaší organizace a také o tom, jak tyto incidenty ovlivňují Vaše politiky nebo procesy. Pomocí této aplikace můžete nastavit závažnost incidentu a automaticky upozornit příslušné skupiny v rámci organizace a zajistit nápravu.

Aplikace pro management incidentů Vám pomůže ideálně reagovat na incidenty s využitím všech dostupných dat a informací a zároveň zavést nápravná opatření k prevenci budoucích událostí. Je navržena tak, aby vedla ke koordinovanějšímu a proaktivnějšímu postupu při zvládání incidentů a Vaší organizaci v budoucnu ušetří čas, úsilí a peníze.

Proč to potřebujete

  • Kompletní přehled o všech hlášených incidentech a o jejich dopadu na činnost organizace nebo na soulad s požadavky.
  • Informování dotčených skupin a plánování koordinované reakce na incidenty.
  • Realizace nápravných opatření a školení, aby se zabránilo opakování incidentů.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předem připraveným pracovním postupům, které Vám pomohou zaznamenávat incidenty, plánovat reakci a provádět prevenci v celé organizaci.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí