Management kontrolních opatření

Co je management kontrolních opatření?

Management kontrolních opatření organizuje opatření a podporuje realizaci plánů nápravných opatření. Procesy a externí regulační rámce jsou uspořádány tak, aby Vám pomohly vyhnout se dohledu a pokutám, které vyplývají z nedodržování předpisů.

Aplikace pro management kontrolních opatření pomáhá organizacím při posuzování, hodnocení a nápravě opatření v rozsahu působnosti organizace, a to vše v rámci jedné platformy.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Controls Management” pro management opatření pomáhá sladit běžné rámce opatření, jako jsou ISO 27000, PCI DSS, ZKB atd., jejich hodnocení a požadavky z auditů. Aplikace je vytvořena tak, aby zlepšila přesnost Vašich procesů managementu opatření a jejich auditu tím, že sdružuje data z několika oddělených zdrojů.

Tato aplikace poskytuje Vám i Vašemu týmu jeden zdroj informací pro zajištění souladu s rámci opatření a řízením auditů v rámci celé organizace. Můžete rychle identifikovat a komunikovat nedostatky z auditu opatření, což umožňuje rychlejší řešení, které chrání pověst i finance Vaší organizace.

Proč to potřebujete

  • Zjednodušení úkolů v oblasti managementu opatření a řízení auditů tím, že na jedné platformě jsou společné rámce opatření, výsledky z auditů i potřebné nástroje.
  • Zlepšení rychlosti a přesnosti provádění opatření pro zajištění souladu s požadavky prostřednictvím sledování výkonnosti i efektivnosti a prostřednictvím identifikace nedostatečnosti opatření.
  • Používání přizpůsobitelných, předem připravených pracovních postupů pro řízení činností, požadavků a nedostatků.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí