Manažment kontrolných opatrení

Čo je manažment kontrolných opatrení?

Manažment kontrolných opatrení organizuje opatrenia a podporuje implementáciu plánov nápravných opatrení. Procesy a externé regulačné rámce sú organizované tak, aby Vám pomohli vyhnúť sa dohľadu a pokutám, ktoré vyplývajú z nedodržiavania predpisov.

Aplikácia na správu kontrolných opatrení pomáha organizáciám posudzovať, hodnotiť a odstraňovať nedostatky v rámci organizácie, a to všetko v rámci jednej platformy.

Ako aplikácia funguje

Aplikácia „Controls Management“ na správu opatrení pomáha zosúladiť spoločné rámce opatrení, ako sú ISO 27000, PCI DSS, ZKB atď., ich požiadavky na hodnotenie a audit. Aplikácia je navrhnutá tak, aby zlepšila presnosť vašich procesov riadenia a auditu opatrení tým, že spája údaje z niekoľkých samostatných zdrojov.

Táto aplikácia poskytuje Vám a Vášmu tímu jediný zdroj informácií na zabezpečenie súladu s opatreniami a rámcom riadenia auditu v celej organizácii. Môžete rýchlo identifikovať a oznámiť nedostatky z auditov meraní, čo umožní rýchlejšie riešenie, ktoré ochráni povesť a financie vašej organizácie.

Prečo ho potrebujete

  • Zjednodušenie úloh správy opatrení a auditu vďaka spoločným rámcom opatrení, výsledkom auditu a nástrojom na jednej platforme.
  • Zlepšenie rýchlosti a presnosti vykonávania opatrení na zabezpečenie súladu monitorovaním výkonnosti a účinnosti a identifikovaním nedostatkov v opatreniach.
  • Používanie prispôsobiteľných, vopred pripravených pracovných postupov na správu činností, požiadaviek a nedostatkov.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov