Management plánů a postupů kontinuity podnikání

Co je management kontinuity podnikání?

Vzhledem k neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí je proaktivní ochrana Vaší organizace před možným narušením nezbytná. Plány kontinuity podnikání jsou vytvářeny s cílem řídit činnosti organizace  během jakéhokoli narušení a zajistit, aby organizace úspěšně odolaly narušení své schopnosti poskytovat produkty a služby.

Aplikace pro management plánů kontinuity podnikání pomáhá proaktivně vytvářet plány a postupy kontinuity podnikání. Cílem této aplikace je nastavit organizace tak, aby zůstaly odolné v krizových situacích, od narušení dat v důsledku kybernetických útoků až po globální události.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Business Continuity Plan Management” pro správu plánů kontinuity podnikání umožňuje modelovat významné události, které by mohly narušit chod organizace, a měřit jejich dopad na provoz organizace. Tento proaktivní přístup Vám umožní nastavit správné postupy, které pomohou zajistit, aby kritické systémy a obchodní funkce byly chráněny za jakýchkoli okolností.

Můžete zavést workflow pro pravidelné testování postupů a aktualizaci plánů reakce, abyste zajistili, že Vaše organizace vyjde z každé krize vždy odolnější než předtím.

Proč to potřebujete

  • Ochrana kritických systémů a činností před možným narušením.
  • Vytvoření plánů a postupů, aby vaše organizace věděla, co dělat v případě krize nebo narušení.
  • Používání přizpůsobitelných, předem připravených pracovních postupů k vytváření plánů kontinuity, modelování významných narušení a stanovení postupů na ochranu životně důležitých funkcí a systémů organizace.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí