Správa plánov a postupov kontinuity činností

Čo je manažment kontinuity činností?

Vzhľadom na neustále sa meniace podnikateľské prostredie je proaktívna ochrana Vašej organizácie pred možným narušením nevyhnutná. Plány kontinuity podnikania sú vytvárané s cieľom riadiť činnosti organizácie počas akéhokoľvek narušenia a zabezpečiť, aby organizácie úspešne odolávali narušeniam svojej schopnosti dodávať produkty a služby.

Aplikácia pre správu plánov kontinuity podnikania pomáha proaktívne vytvárať plány a postupy kontinuity podnikania. Cieľom tejto aplikácie je nastaviť organizácie tak, aby boli odolné v krízových situáciách, od únikov dát v dôsledku kybernetických útokov až po globálne udalosti.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „Business Continuity Plan Management“ na správu plánov kontinuity podnikania umožňuje modelovať významné udalosti, ktoré by mohli narušiť chod vašej organizácie, a merať ich vplyv na prevádzku. Tento proaktívny prístup Vám umožní nastaviť správne postupy, ktoré pomôžu zabezpečiť ochranu kritických systémov a obchodných funkcií za každých okolností.

Môžete vytvoriť pracovný postup na pravidelné testovanie a aktualizáciu plánov odozvy, aby ste zabezpečili, že vaša organizácia vždy vyjde z akejkoľvek krízy odolnejšia ako predtým.

Prečo to potrebujete

  • Ochrana kritických systémov a činností pred možným narušením.
  • Vytváranie plánov a postupov, aby Vaša organizácia vedela, čo robiť v prípade krízy alebo narušenia.
  • Používanie prispôsobiteľných, vopred pripravených pracovných postupov na vytvorenie plánov kontinuity, modelovanie závažných porúch a stanovenie postupov na ochranu životne dôležitých funkcií a systémov organizácie.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov