Management rizik organizace

Co je management rizik organizace?

Management podnikových rizik (ERM) je komplexní metoda, která pomáhá organizacím udržet si povědomí o rizicích, kterým dnes čelí, a vede je k budoucímu úspěchu. Aplikace “Enterprise Risk Management” pomáhá identifikovat a ošetřit vznikající strategická, provozní, finanční a compliance rizika.

Jak tato aplikace funguje

Aplikace “Enterprise Risk Management” umožňuje snadno a přesně identifikovat budoucí rizika na základě dat z pracovních postupů, požadavků, procesů a průzkumů organizace. Aplikace navíc čerpá informace o externích interakcích a sleduje vztahy s třetími stranami.

Budete mít k dispozici vše, co potřebujete k získání uceleného pohledu na rizika Vaší organizace, včetně dat z přehledů váženého skóre rizik, analýz a map dopadů, které Vám poskytnou přehled o rizicích. Tato aplikace Vám pomůže odhalit, kdy se objevují indikátory vyžadující rychlé jednání nebo podniknout proaktivní kroky k řešení a zmírnění rizik v budoucnu. Tento holistický pohled Vám umožní předejít rizikům dříve, než případné škody ovlivní Vaši těžce vydobytou pozici a růst.

Proč to potřebujete

  • Přesná identifikace a vyhodnocení dopadu vznikajících rizik na organizaci i mimo ni.
  • Získání širšího a úplnějšího obrazu o rizicích díky čerpání dat z pracovních postupů, procesů a průzkumů napříč organizací.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předpřipraveným pracovním postupům, které umožňují sestavit registr rizik, vyhodnotit jejich dopad a přijmout účinná zmírňující opatření.
  • Pochopení finančních důsledků Vašeho komplexního programu managementu rizik.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí