Management rizik třetích stran SIG Lite

Co je management rizik třetích stran SIG Lite?

Spolupráce s třetími stranami přináší určité výhody, ale může Vaši společnost vystavit hrozbě úniku dat či kybernetickým útokům.

Pomozte chránit svou organizaci aplikací Third-Party Risk Management SIG Lite, pomocí které můžete posoudit, jak kterákoli třetí strana, s níž Vaše společnost spolupracuje, řídí svá bezpečnostní rizika v 18 oblastech.

Jak tato aplikace funguje

Aplikaci SIG Lite lze použít k posouzení třetích stran z hlediska možných nedostatků v bezpečnostních procesech a k udržování bezpečnostního postoje organizace. Umožňuje sestavit zjištění, identifikovat dopady a sledovat související plány řešení až do jejich dokončení.

Tato aplikace využívá hodnocení SIG Lite, což je zkrácená verze dotazníku Standardised Information Gathering (SIG) vyvinutého společností Shared Assessments k hodnocení rizik třetích stran, rámců kybernetické bezpečnosti a bezpečnostních opatření v odvětví. Aplikace umožňuje přiřazení a vyplnění formulářů a po dokončení hodnocení je každému dodavateli přiděleno hodnocení na základě procenta zavedených kontrolních mechanismů SIG Lite. Tato aplikace může také provádět rozšířené hodnocení ochrany osobních údajů u třetích stran, aby bylo možné pochopit jejich postoj k ochraně osobních údajů. Hodnocení je založeno na otázkách týkajících se ochrany soukromí v základním hodnocení SIG.

Proč to potřebujete

  • Vyhodnocení rizik třetích stran pomocí pracovního listu SIG Lite Business Information Worksheet, seznamu dokumentace a artefaktů a všech otázek z dotazníku SIG Lite 2021.
  • Posouzení kybernetické bezpečnosti, IT, ochrany osobních údajů, zabezpečení dat a odolnosti Vašeho dodavatele.
  • Přístup k přizpůsobitelným, předpřipraveným pracovním postupům pro uspořádání a udržování informací a hodnocení dodavatelů.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí