PECB ISO 26000  – Program společenské odpovědnosti organizací

Co je ISO 26000?

ISO 26000 je mezinárodní norma, která byla vytvořena s cílem poskytnout návodpro společensky odpovědné chování. Tato norma je použitelná pro všechny organizace, jejichž cílem je přispívat ke zdraví a blahu společnosti, bez ohledu na jejich velikost nebo odvětví. Norma ISO 26000 je návodem, který pomáhá organizacím zlepšit jejich provozní procesy a zajistit zdravý ekosystém.

Proč je pro vás společenská odpovědnost důležitá?

Společenská odpovědnost se v dnešní době stala hlavním tématem, protože tlak veřejnosti na organizace, aby se chovaly sociálně odpovědněji a dodržovaly společenské normy, výrazně vzrostl. Organizace na celém světě musí přijmout nezbytná opatření ke zlepšení své společenské výkonnosti a k tomu, aby se svět stal lepším místem. Zlepšením své výkonnosti prostřednictvím přijetí normy ISO 26000 prokážete veřejnosti, že přispíváte k udržitelnému rozvoji.

Získáním certifikátu ISO 26000 prokážete nejen to, že efektivně dodáváte výrobky a služby zainteresovaným stranám a veřejnosti, ale také to, že vám záleží na životním prostředí a jeho udržitelnosti. Navíc zvýšíte pověst společnosti tím, že přilákáte nové zákazníky a zaměstnance, kteří si přejí zachovat zdravý ekosystém. 

Přínosy normy ISO 26000 Společenská odpovědnost

Získáním certifikátu ISO 26000 budete moci:

  • Zvýšit své zisky 
  • Pomáhat organizaci chovat se společensky odpovědněji
  • Zlepšit interní procesy tak, abyste přispívali k ochraně životního prostředí
  • Zvýšit povědomí o dopadu společenské odpovědnosti
  • Motivovat zaměstnance

Jak začít se školením ISO 26000?

Certifikace ISO 26000 se stává základem krátkodobého i dlouhodobého úspěchu každé organizace. Získáním certifikátu ISO 26000 tak budete schopni zvládat dnešní problémy a lépe se připravit na zítřek. Díky tomu, že jsme získali celosvětové uznání za naše služby a integritu, vás naše globální síť odborníků provede všemi nezbytnými kroky při efektivním přijetí normy v souladu s vaší firemní kulturou.

Vyberte úroveň kurzu