PECB ISO 26000 Lead Implementer

Kurz ISO 26000 Lead Implementer Vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při přispívání k udržitelnému rozvoji založenému na ISO 26000. Během tohoto vzdělávacího kurzu také získáte důkladné porozumění základním tématům, principům a postupům společenské odpovědnosti a budete schopni je efektivně aplikovat v organizaci s cílem zlepšit její výkonnost, angažovanost a důvěryhodnost v oblasti společenské odpovědnosti.

Po zvládnutí všech potřebných konceptů společenské odpovědnosti se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o získání pověření „PECB Certified ISO 26000 Lead Implementer“. Získáním certifikátu PECB Lead Implementer budete moci prokázat, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti pro integraci a prosazování postupů ISO 26000 v organizaci.

Komu je kurz určen

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se zabývají společenskou odpovědností a zavázali se k ní
 • Odborným poradcům, kteří se snaží podpořit organizace při přispívání k udržitelnému rozvoji a povzbudit je k tomu, aby šly nad rámec dodržování právních předpisů
 • Osobám odpovědným za integraci a podporu chování v oblasti společenské odpovědnosti v rámci organizace
 • Jednotlivcům, kteří chtějí získat kvalifikované znalosti klíčových principů a postupů společenské odpovědnosti

Doporučené znalosti účastníka před kurzem
Základní znalost normy ISO 26000 a komplexní znalost zásad implementace.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do konceptů společenské odpovědnosti definovaných v normě ISO 26000

Cíle a struktura kurzu • Charakteristika společenské odpovědnosti • Normy a regulační rámec • Dobrovolné iniciativy na poli společenské odpovědnosti • Porozumění společenské odpovědnosti

DEN 2 | Zásady a postupy společenské odpovědnosti

Odpovědnost a transparentnost • Etické chování • Respektování zájmů zúčastněných stran • Respektování zásad vlády práva • Respektování mezinárodních norem chování • Respektování lidských práv • Uznávání společenské odpovědnosti a zapojení zúčastněných stran

DEN 3 | Základní témata společenské odpovědnosti

Řízení organizace • Lidská práva • Pracovní postupy • Životní prostředí • Spravedlivé provozní postupy • Spotřebitelské aspekty • Zapojení a rozvoj komunit

DEN 4 | Integrace chování v oblasti společenské odpovědnosti v rámci organizace

Pokyny k integraci společenské odpovědnosti v rámci organizace Komunikace o společenské odpovědnosti a zvyšování důvěryhodnosti Přezkoumávání a zlepšování činností a postupů organizace souvisejících se společenskou odpovědností Certifikace podle normy ISO 26000 Ukončení kurzu 

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATEV rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 26000 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty společenské odpovědnosti
 • DOMÉNA 2 | Základní předměty a postupy společenské odpovědnosti
 • DOMÉNA 3 | Integrace chování v oblasti společenské odpovědnosti v organizaci
 • DOMÉNA 4 | Implementace chování v oblasti společenské odpovědnosti v organizaci
 • DOMÉNA 5 | Podpora chování v oblasti společenské odpovědnosti v organizaci
 • DOMÉNA 6 | Hodnocení a neustálé zlepšování příspěvku organizace k udržitelnému rozvoji
 • DOMÉNA 7 | Příprava na hodnocení společenské odpovědnosti

Zkouška se skládá z 12 esejových otázek a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 26000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 26000 ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v programu společenské odpovědnostiProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v programu společenské odpovědnostiProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 26000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v programu společenské odpovědnostiProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Aktuálně nejsou vypsány žádné termíny