ISO 26000 Lead Implementer

Kurz ISO 26000 Lead Implementer vám umožní získať potrebné odborné znalosti na podporu vašej organizácie pri prispievaní k trvalo udržateľnému rozvoju založenému na ISO 26000. Počas tohto školenia tiež dôkladne pochopíte základné témy, zásady a postupy spoločenskej zodpovednosti a budete ich môcť účinne uplatňovať vo svojej organizácii s cieľom zlepšiť jej výkonnosť, angažovanosť a dôveryhodnosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov spoločenskej zodpovednosti sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o získanie poverenia „PECB Certified ISO 26000 Lead Implementer“. Získaním certifikátu PECB Lead Implementer budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a profesionálne zručnosti na integráciu a podporu postupov ISO 26000 vo vašej organizácii.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa angažujú v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zaviazali sa k nej
 • Profesionálnym poradcom, ktorí sa snažia podporovať organizácie v prispievaní k trvalo udržateľnému rozvoju a povzbudzovať ich, aby išli nad rámec dodržiavania predpisov
 • Osobám zodpovedným za integráciu a podporu správania v oblasti spoločenskej zodpovednosti v rámci organizácie
 • Jednotlivcom, ktorí chcú získať kvalifikované znalosti o kľúčových princípoch a postupoch zodpovedného podnikania

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné znalosti normy ISO 26000 a komplexné znalosti princípov implementácie.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do pojmov spoločenskej zodpovednosti definovaných v norme ISO 26000

Ciele a štruktúra kurzu • Charakteristika sociálnej zodpovednosti • Normy a regulačný rámec • Dobrovoľné iniciatívy v oblasti sociálnej zodpovednosti • Pochopenie sociálnej zodpovednosti

DEŇ 2 | Princípy a postupy spoločenskej zodpovednosti

Zodpovednosť a transparentnosť • Etické správanie • Rešpektovanie záujmov zainteresovaných strán •
Dodržiavanie zásad právneho štátu • Dodržiavanie medzinárodných noriem správania • Dodržiavanie ľudských práv • Uznanie sociálnej zodpovednosti a zapojenie zainteresovaných strán

DEŇ 3 | Základné témy spoločenskej zodpovednosti

Riadenie organizácie • Ľudské práva • Pracovné postupy • Životné prostredie • Spravodlivé prevádzkové postupy • Spotrebiteľské aspekty • Zapojenie a rozvoj Spoločenstva

DEŇ 4 | Integrácia správania v oblasti spoločenskej zodpovednosti v rámci organizácie

Usmernenie k integrácii sociálnej zodpovednosti podnikov do organizácie • Komunikácia o sociálnej zodpovednosti a zvyšovanie dôveryhodnosti • preskúmanie a zlepšenie činností a postupov organizácie súvisiacich so SZP • Certifikácia ISO 26000 • Ukončenie školenia

DEŇ 5 |Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 26000 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty sociálnej zodpovednosti
 • DOMÉNA 2 | Základné predmety a postupy sociálnej zodpovednosti
 • DOMÉNA 3 | Integrácia správania v oblasti sociálnej zodpovednosti v organizácii
 • DOMÉNA 4 | Zavádzanie správania CSR v organizácii
 • DOMÉNA 5 | Podpora správania sa organizácie v oblasti SZP
 • DOMÉNA 6 | Hodnotenie a neustále zlepšovanie príspevku organizácie k trvalo udržateľnému rozvoju
 • DOMÉNA 7 | Príprava na hodnotenie CSR

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr29

Prezenčné
ISO 26000 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
máj20

Prezenčné
ISO 26000 – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
máj27

On-line
ISO 26000 – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 26000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 26000 ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v programe sociálnej zodpovednostiProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v programe sociálnej zodpovednostiProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 26000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 26000 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v programe sociálnej zodpovednostiProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?29. 4. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?20. 5. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať
On-lineCS/EN?27. 5. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať