ISO 26000 Foundation

Kurz ISO 26000 Foundation vám umožní osvojiť si osvedčené postupy a viesť vašu organizáciu k spoločensky zodpovednému fungovaniu. Počas tohto školenia budete schopní porozumieť stratégiám sociálnej zodpovednosti.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 26000 Foundation“. Certifikát PECB Foundation preukazuje, že ste pochopili základné metodiky, princípy a prístup k riadeniu.

Komu je kurz určený

  • Tým, ktorí sa angažujú v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zaviazali sa k nej
  • Osobám, ktoré chcú získať vedomosti o programoch spoločenskej zodpovednosti firiem (SRP)
  • Jednotlivcom, ktorí sa zaujímajú o spoločenskú zodpovednosť

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do konceptu spoločenskej zodpovednosti organizácií podľa normy ISO 26000

DEŇ 2 | Programy sociálnej zodpovednosti a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 26000 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie programu sociálnej zodpovednosti organizácií
  • DOMÉNA 2 | Program sociálnej zodpovednosti (SRP)

Skúška sa skladá z 5 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 26000 FoundationPECB Certified ISO 26000 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny