ISO 26000 Lead Auditor

Kurz ISO 26000 Lead Auditor vám umožní získať komplexné pochopenie kľúčových princípov a tém spoločenskej zodpovednosti, ktoré sú nevyhnutné pre auditovanie integrácie programu spoločenskej zodpovednosti podniku (SRP) v organizácii. Školenie pre vedúcich audítorov vám poskytne potrebné odborné znalosti na meranie výkonnosti vašej organizácie z hľadiska udržateľnosti, dodržiavania právnych predpisov a podnikovej starostlivosti na základe normy ISO 26000.

Prostredníctvom praktických cvičení sa naučíte techniky auditu a získate kompetencie na riadenie programu auditu, audítorského tímu, komunikáciu so zákazníkmi a riešenie konfliktov.

Keď získate potrebné odborné znalosti na vykonanie tohto auditu, môžete sa prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor“. Získaním certifikátu vedúceho audítora PECB preukážete, že máte zručnosti a kompetencie na meranie výkonnosti SRP organizácie v súlade s osvedčenými postupmi.

Komu je kurz určený

 • Audítorom, ktorí sa chcú naučiť zručnosti potrebné na meranie výkonnosti organizácie v oblasti SRP
 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí chcú zvládnuť audit programu sociálnej zodpovednosti
 • Osobám zodpovedným za integráciu správania v oblasti spoločenskej zodpovednosti v organizácii
 • Audítorom, ktorí chcú získať komplexné znalosti o zásadách SRP, kľúčových otázkach a osvedčených postupoch

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné znalosti normy ISO 26000 a komplexné znalosti zásad auditu

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do programov sociálnej zodpovednosti (SRP) a ISO 26000

Ciele a štruktúra kurzu • Základné zásady sociálnej zodpovednosti • Normy a regulačný rámec • Právny rámec pre sociálnu zodpovednosť

DEŇ 2 | Zásady auditu, príprava a zahájenie auditu

Základné pojmy a zásady auditovania • Audítorský prístup založený na dôkazoch a riziku • Zahájenie auditu • Prvý stupeň auditu • Príprava druhého stupňa auditu (audit na mieste) • Druhý stupeň auditu

DEŇ 3 | Audítorské činnosti na mieste

Druhý stupeň auditu • Komunikácia počas auditu • Postupy auditu • Vytvorenie plánov auditu • Vypracovanie zistení z auditu a správ o nesúladoch

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

Dokumentácia auditu a kontrola kvality • Uzatvorenie auditu • Hodnotenie akčných plánov audítorom • Výhody prvotného auditu • Riadenie programu interného auditu • Kompetencie, hodnotenie audítorov

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 26000 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie programu spoločenskej zodpovednosti firiem (SRP)
 • DOMÉNA 2 | Program sociálnej zodpovednosti (SRP)
 • DOMÉNA 3 | Základné pojmy a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu ISO 26000
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu ISO 26000
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu ISO 26000
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu auditu ISO 26000

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 26000 Provisional AuditorPECB Certified ISO 26000 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 26000 AuditorPECB Certified ISO 26000 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v sociálnej zodpovednostiAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 26000 Lead AuditorPECB Certified ISO 26000 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v sociálnej zodpovednostiAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 26000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 26000 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v sociálnej zodpovednostiAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny