ISO 26000 – Program sociálnej zodpovednosti organizácií

Čo je norma ISO 26000?

ISO 26000 je medzinárodná norma, ktorá bola vytvorená s cieľom poskytnúť návod na spoločensky zodpovedné správanie. Táto norma sa vzťahuje na všetky organizácie, ktorých cieľom je prispievať k zdraviu a blahu spoločnosti, bez ohľadu na ich veľkosť alebo odvetvie. Norma ISO 26000 je sprievodca, ktorý pomáha organizáciám zlepšovať ich prevádzkové procesy a zabezpečovať zdravý ekosystém.

Prečo je pre vás spoločenská zodpovednosť dôležitá?

Spoločenská zodpovednosť sa v súčasnosti stala významnou témou, pretože sa výrazne zvýšil tlak verejnosti na organizácie, aby sa správali spoločensky zodpovednejšie a dodržiavali spoločenské normy. Organizácie na celom svete musia prijať potrebné opatrenia na zlepšenie svojej sociálnej výkonnosti a urobiť svet lepším. Zlepšením svojej výkonnosti prostredníctvom prijatia normy ISO 26000 preukážete verejnosti, že prispievate k trvalo udržateľnému rozvoju.

Získaním certifikátu ISO 26000 preukážete nielen to, že účinne dodávate výrobky a služby zainteresovaným stranám a verejnosti, ale aj to, že vám záleží na životnom prostredí a jeho udržateľnosti. Okrem toho zlepšíte povesť svojej spoločnosti tým, že prilákate nových zákazníkov a zamestnancov, ktorí chcú zachovať zdravý ekosystém. 

Výhody normy ISO 26000 spoločenská zodpovednosť

Získaním certifikátu ISO 26000 budete môcť:

  • Zvýšiť svoje zisky 
  • Pomôcť vašej organizácii správať sa spoločensky zodpovednejšie.
  • Zlepšiť interné procesy tak, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia.
  • Zvýšiť povedomie o vplyve spoločenskej zodpovednosti
  • Motivovať zamestnancov

Ako začať so školením ISO 26000?

Certifikácia ISO 26000 sa stáva základom krátkodobého a dlhodobého úspechu každej organizácie. Získaním certifikátu ISO 26000 budete schopní zvládnuť dnešné výzvy a lepšie sa pripraviť na zajtrajšok. Vďaka celosvetovému uznaniu našich služieb a integrity vás naša globálna sieť odborníkov prevedie potrebnými krokmi na efektívne prijatie normy v súlade s vašou firemnou kultúrou.

Vyberte úroveň kurzu