PECB ISO 28000 Lead Auditor

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz PECB ISO 28000 Lead Auditor vám umožní získat potřebné kompetence k provádění auditů systému managementu bezpečnosti (SeMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Tento kurz integruje požadavky normy ISO/IEC 17021-1, pokyny normy ISO 19011 a další osvědčené postupy auditování, abyste získali potřebné kompetence pro úspěšné plánování, provádění a uzavírání auditů posuzování shody s normou ISO 28000. 

Kromě teoretického základu poskytuje tento vzdělávací kurz také praktický přístup prostřednictvím příkladů, cvičení a kvízů, které posílí vaše porozumění klíčovým aspektům auditů posuzování shody ISO 28000, včetně výkladu požadavků ISO 28000 v kontextu auditu, zásad auditu, použití metod auditu a přístupů ke shromažďování a ověřování důkazů, vedení týmu auditorů, vypracování zpráv o neshodách, přípravy zprávy z auditu a následných opatření v případě neshod.

Po absolvování vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o udělení osvědčení „PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB ISO 28000 Lead Auditor“ potvrzuje vaše odborné znalosti a prokazuje, že máte znalosti a dovednosti pro auditování systému SeMS založeného na ISO 28000.

Kdo by se měl zúčastnit?

Kurz ISO 28000 Lead Auditor je určen pro:

 • Auditory, kteří chtějí provádět a vést audity SeMS 
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky normy ISO 28000
 • Technické experty, kteří se chtějí připravit na audit SeMS
 • Odborníkům, kteří se chtějí věnovat kariéře v oblasti posuzování shody systémů managementu.
 • Konzultantům v oblasti managementu bezpečnosti 
 • Regulační orgány odpovědné za zajištění souladu s bezpečnostními normami a předpisy 
 • Zástupce managementu, kteří chtějí zvládnout proces auditu SeMS 

Předpoklady

Aby účastníci mohli plně využít výhod tohoto školení, měli by mít základní znalosti normy ISO 28000 a zásad auditu.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do systému managementu bezpečnosti (SeMS) a ISO 28000

DEN 2 | Zásady auditu a příprava na audit a jeho zahájení

DEN 3 | Činnosti spojené s auditem na místě

DEN 4 | Uzavření auditu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor“ plně odpovídá požadavkům PECB Examination and Certification Program (ECP). Pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému managementu bezpečnosti.
 • DOMÉNA 2 | Požadavky na systém managementu bezpečnosti
 • DOMÉNA 3 | Základní koncepce a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Příprava auditu podle ISO 28000
 • DOMÉNA 5 | Provedení auditu ISO 28000 
 • DOMÉNA 6 | Uzavření auditu ISO 28000
 • DOMÉNA 7 | Řízení programu auditu ISO 28000

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné použít referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z osvědčení uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného osvědčení.

Další informace o certifikacích ISO 28000 a procesu certifikace PECB naleznete na Certification Rules and Policies.

Níže uvedená tabulka uvádí požadavky na certifikaci auditora PECB ISO 28000:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

dub15


PECB ISO 28000 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 28000 Provisional AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 28000 AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v bezpečnosti dodavatelského řetězceAuditorské aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 28000 Lead AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorPět let: dva roky praxe v bezpečnosti dodavatelského řetězceAuditorské aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorDeset let: sedm let praxe v bezpečnosti dodavatelského řetězceAuditorské aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?15. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat