PECB ISO 28000 Lead Implementer

Proč byste se měli zúčastnit?

V dnešním rychle se vyvíjejícím prostředí čelí organizace významným bezpečnostním výzvám, aby ochránily svá aktiva, provoz a pověst. Neustále se měnící bezpečnostní rizika mohou pro organizace představovat vážné hrozby, a proto musí organizace zavést efektivní systém managementu bezpečnosti. 

Kurz školení PECB ISO 28000 Lead Implementer vám pomůže rozvinout potřebné kompetence pro zavedení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému managementu bezpečnosti (SeMS). Cílem tohoto školicího kurzu je vybavit vás hlubokými znalostmi požadavků normy ISO 28000 a osvědčenými postupy a přístupy k managementu bezpečnosti. 

Po absolvování vzdělávacího kurzu budete schopni pomáhat organizacím zavádět vhodné bezpečnostní procesy a kontrolní mechanismy, které proaktivně zajišťují bezpečnost prostředí a přispívají k vytváření a ochraně hodnot.  

Po absolvování vzdělávacího kurzu se můžete přihlásit ke zkoušce. Pokud zkoušku úspěšně složíte, můžete požádat o získání pověření „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“. Mezinárodně uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“ prokazuje, že máte odborné schopnosti pro zavádění systémů managementu bezpečnosti na základě požadavků normy ISO 28000.

Kdo by se měl zúčastnit?

Kurz ISO 28000 Lead Implementer je určen pro: 

 • Osoby odpovědné za udržování a zlepšování bezpečnostního prostředí, ve kterém organizace působí. 
 • Odborníky, kteří chtějí získat hluboké znalosti o požadavcích normy ISO 28000. 
 • Osoby odpovědné za udržování shody s požadavky ISO 28000.
 • Odborné poradce, kteří chtějí zvládnout implementaci systému SeMS
 • Členy realizačního týmu SeMS
 • Osoby, které se chtějí věnovat kariéře v oblasti řízení bezpečnosti
 • Konzultanty v oblasti řízení bezpečnosti
 • Zástupce vedení, kteří chtějí zvládnout proces implementace SeMS

Předpoklady

Aby účastníci mohli plně využít výhod tohoto školení, měli by mít základní znalosti o požadavcích ISO 28000. Kromě toho může proces učení usnadnit i obecné porozumění zásadám a konceptům managementu bezpečnosti.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 28000 a zahájení implementace SeMS 

DEN 2 | Plán zavedení SeMS

DEN 3 | Zavedení systému SeMS

DEN 4 | Monitorování SeMS, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty systému SeMS
 • DOMÉNA 2 | Zahájení implementace SeMS 
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace SeMS na základě normy ISO 28000
 • DOMÉNA 4 | Zavedení systému SeMS na základě ISO 28000
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení výkonnosti SeMS na základě ISO 28000 
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování SeMS na základě ISO 28000
 • DOMÉNA 7 | Příprava na certifikační audit SeMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného osvědčení. Další informace o certifikacích ISO/IEC 27001 a certifikačním procesu PECB naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikáty PECB ISO/IEC 27001 Implementer jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

dub29


PECB ISO 28000 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 28000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 28000 ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení bezpečnosti dodavatelského řetězceProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení bezpečnosti dodavatelského řetězceProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení bezpečnosti dodavatelského řetězceProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?29. 4. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Poptat