PECB ISO 28000 Lead Implementer

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

V dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí čelia organizácie významným bezpečnostným výzvam, aby ochránili svoje aktíva, prevádzku a dobré meno. Neustále sa meniace bezpečnostné riziká môžu pre organizácie predstavovať vážne hrozby, a preto musia organizácie zaviesť účinný systém manažérstva bezpečnosti.

Školenie PECB ISO 28000 Lead Implementer vám pomôže rozvinúť potrebné kompetencie na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti (SeMS). Cieľom tohto školenia je poskytnúť vám hlboké znalosti o požiadavkách normy ISO 28000 a osvedčených postupoch a prístupoch k manažérstvu bezpečnosti.

Po absolvovaní vzdelávacieho kurzu budete schopní pomôcť organizáciám zaviesť vhodné bezpečnostné procesy a kontrolné mechanizmy, ktoré proaktívne zabezpečia bezpečné prostredie a prispejú k tvorbe a ochrane hodnôt.

Po absolvovaní školiaceho kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o udelenie osvedčenia „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“ preukazuje, že máte odborné zručnosti na zavádzanie systémov manažérstva bezpečnosti na základe požiadaviek normy ISO 28000.

Kto by sa mal zúčastniť?

Kurz ISO 28000 Lead Implementer je určený pre:

 • Osoby zodpovedné za udržiavanie a zlepšovanie bezpečnostného prostredia, v ktorom organizácia pôsobí
 • Odborníkov, ktorí chcú získať dôkladné znalosti o požiadavkách normy ISO 28000.
 • Osoby zodpovedné za udržiavanie súladu s požiadavkami normy ISO 28000
 • Odborných poradcov, ktorí chcú riadiť implementáciu SeMS
 • Členom implementačného tímu SeMS
 • Osoby, ktoré sa chcú venovať kariére v oblasti manažérstva bezpečnosti
 • Konzultantov v oblasti manažérstva bezpečnosti
 • Zástupcov vedenia, ktorí chcú zvládnuť proces implementácie SeMS

Predpoklady
Aby účastníci mohli naplno využiť výhody tohto školenia, mali by mať základné znalosti o požiadavkách normy ISO 28000. Okrem toho môže proces vzdelávania uľahčiť všeobecné pochopenie zásad a koncepcií manažérstva bezpečnosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 28000 a zahájenie implementácie SeMS

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie SeMS

DEŇ 3 | Implementácia SeMS

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty SeMS
 • DOMÉNA 2 | Začiatok implementácie SeMS
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie SeMS na základe normy ISO 28000
 • DOMÉNA 4 | Implementácia SeMS na základe ISO 28000
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie výkonnosti SeMS na základe ISO 28000
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie SeMS na základe ISO 28000
 • DOMÉNA 7 | Príprava na certifikačný audit SeMS

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a poplatky za certifikáciu PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú verziu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným certifikátom.

Viac informácií o certifikátoch ISO 28000 a certifikačnom procese PECB nájdete na PECB Certification Rules and Policies.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené požiadavky na certifikáty PECB ISO 28000 Implementer:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr29


PECB ISO 28000 – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 28000 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 28000 ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení bezpečnosti dodávateľského reťazcaProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení bezpečnosti dodávateľského reťazcaProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 28000 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení bezpečnosti dodávateľského reťazcaProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?29. 4. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Dopytovať