PECB ISO 28000 Lead Auditor

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz PECB ISO 28000 Lead Auditor vám umožní získať potrebné kompetencie na vykonávanie auditov systému manažérstva bezpečnosti (SeMS) s využitím všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu. Tento kurz integruje požiadavky normy ISO/IEC 17021-1, pokyny normy ISO 19011 a ďalšie osvedčené audítorské postupy, aby ste získali potrebné kompetencie na úspešné plánovanie, vykonávanie a ukončenie auditov posudzovania zhody s normou ISO 28000.

Okrem teoretického základu tento školiaci kurz poskytuje praktický prístup prostredníctvom príkladov, cvičení a kvízov, ktoré zlepšia vaše pochopenie kľúčových aspektov auditov posudzovania zhody podľa normy ISO 28000 vrátane interpretácie požiadaviek normy ISO 28000 v kontexte auditu, zásad auditu, uplatňovania audítorských metód a prístupov k zhromažďovaniu a overovaniu dôkazov, vedenia tímu audítorov, prípravy správ o nezhodách, vypracovania správy z auditu a následných opatrení v súvislosti s nezhodami.

Po absolvovaní školenia sa môžete prihlásiť na skúšku. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o osvedčenie „PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor“. Medzinárodne uznávaný certifikát „PECB ISO 28000 Lead Auditor“ potvrdzuje vaše odborné znalosti a preukazuje, že máte vedomosti a zručnosti na auditovanie systému SeMS založeného na norme ISO 28000.

Kto by sa mal zúčastniť?

Kurz ISO 28000 Lead Auditor je určený pre:

 • Audítorov, ktorí chcú vykonávať a viesť audity SeMS
 • Osoby zodpovedné za dodržiavanie súladu s požiadavkami normy ISO 28000
 • Technických expertov, ktorí sa chcú pripraviť na audity SeMS
 • Odborníkov, ktorí sa chcú venovať kariére v oblasti posudzovania zhody systémov manažérstva.
 • Konzultantov v oblasti riadenia bezpečnosti
 • Regulačné orgány zodpovedné za zabezpečenie súladu s bezpečnostnými normami a predpismi.
 • Zástupcov vedenia, ktorí chcú zvládnuť proces auditu SeMS.

Predpoklady
Aby účastníci mohli naplno využiť výhody tohto školenia, mali by mať základné znalosti normy ISO 28000 a princípov auditu.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do systému manažérstva bezpečnosti (SeMS) a ISO 28000

DEŇ 2 | Zásady auditu a príprava na audit a jeho začatie

DEŇ 3 | Činnosti súvisiace s auditom na mieste

DEŇ 4 | Ukončenie auditu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE.  V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály. 

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie systému manažérstva bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti
 • DOMÉNA 3 | Základné koncepcie a zásady auditu
 • DOMÉNA 4 | Príprava auditu podľa normy ISO 28000
 • DOMÉNA 5 | Vykonávanie auditu podľa normy ISO 28000
 • DOMÉNA 6 | Uzatvorenie auditu ISO 28000
 • DOMÉNA 7 | Riadenie programu ISO 28000

Skúška pozostáva z 80 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a je „open book“, t. j. je možné použiť referenčné materiály, ako je kópia normy ISO, školiace materiály PECB, osobné poznámky z kurzu alebo tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete, môžete ju do 12 mesiacov bezplatne opakovať.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek na zvolený certifikát.

Viac informácií o certifikátoch ISO 28000 a certifikačnom procese PECB nájdete na stránke PECB Certification Rules and Policies.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené požiadavky na certifikáciu audítora PECB ISO 28000:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

jún10

On-line
PECB ISO 28000 – Lead Auditor

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
sep2

Prezenčné
PECB ISO 28000 – Lead Auditor

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 28000 Provisional AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 28000 AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorDva roky: jeden rok praxe v bezpečnosti dodávateľského reťazcaAudítorské aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 28000 Lead AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorPäť rokov: dva roky praxe v bezpečnosti dodávateľského reťazcaAudítorské aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead AuditorPECB Certified ISO 28000 Lead AuditorDesať rokov: sedem rokov praxe v bezpečnosti dodávateľského reťazcaAudítorské aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?10. 6. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/EN?2. 9. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Dopytovať