PECB ISO 28000 Foundation

Vzdelávací kurz ISO 28000 Foundation vám poskytne základné prvky na zavedenie a riadenie systému manažérstva bezpečnosti (SeMS), ako je uvedené v norme ISO 28000. Počas tohto kurzu budete schopní porozumieť rôznym modulom SeMS vrátane politiky SeMS, postupov, merania výkonnosti, záväzku manažmentu, interného auditu, preskúmania manažmentom a neustáleho zlepšovania.

Po absolvovaní tohto kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o získanie certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO 28000 Foundation“. Certifikát PECB Foundation dokazuje, že rozumiete základným metodikám, požiadavkám, rámcu a prístupu k riadeniu.

Komu je kurz určený

  • Osobám zapojeným do manažmentu bezpečnosti
  • Osobám, ktoré chcú získať znalosti o hlavných procesoch systémov manažérstva bezpečnosti (SeMS).
  • Osobám, ktoré majú záujem o kariéru v oblasti riadenia bezpečnosti dodávateľského reťazca

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do koncepcie systému manažérstva bezpečnosti (SeMS) podľa požiadaviek normy ISO 28000

DEŇ 2 | Požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 28000 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty systému manažérstva bezpečnosti (SeMS)
  • DOMÉNA 2 | Systém manažérstva bezpečnosti (SeMS)

Skúška sa skladá z 5 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o udelenie osvedčenia uvedeného v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikát ISO 28000 Foundation sú:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 31

Prezenčné
PECB ISO 28000  – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR (17990 CZK)
aug 22

On-line
PECB ISO 28000  – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK (560 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 28000 FoundationPECB Certified ISO 28000 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 31. 7. 2024 Bratislava 720 EUR 17990 CZK ? Dopytovať
On-line CS/EN ? 22. 8. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať