PECB Disaster Recovery Lead Manager

Katastrofické události, které mohou být způsobeny přírodními, lidskými nebo technologickými riziky, významně ovlivňují schopnost organizace dosáhnout svých cílů. Kromě toho je provoz mnoha organizací v důsledku havárie ohrožen poté, co na ni nemohou adekvátně reagovat nebo se z ní zotavit. Proto by se organizace měly zaměřit na rozvoj kapacit pro prevenci, předvídání, řízení a účinnou obnovu po haváriích prostřednictvím dobře naplánovaných a otestovaných plánů obnovy po havárii (DRP).

Kurz PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager poskytuje přístup k řízení projektu plánování obnovy po havárii a k vypracování a realizaci plánu obnovy informačních a komunikačních technologií (ICT) po havárii. Vybavuje účastníky potřebnými znalostmi a dovednostmi k analýze plánu reakce na incident, havarijního plánu a plánu krizového řízení a k testování obnovy po havárii a měření výkonnosti. Absolvováním tohoto vzdělávacího kurzu se seznámíte s osvědčenými postupy obnovy po havárii a naučíte se provádět hodnocení rizik a analýzu dopadů na činnost (BIA) pro obnovu po havárii.

Po zvládnutí všech potřebných konceptů procesů obnovy po havárii se můžete přihlásit ke zkoušce a požádat o získání certifikátu „PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager“. Certifikátem „PECB Lead Disaster Recovery Manager“ budete moci prokázat, že máte praktické znalosti a odborné schopnosti pro podporu a vedení týmů pro obnovu po havárii při zavádění strategií obnovy po havárii založených na osvědčených postupech.

Komu je kurz určen

  • Odborníkům nebo konzultantům, kteří se chtějí naučit, jak realizovat projekty plánování obnovy po havárii, provádět posouzení rizik a BIA a provádět testování obnovy po havárii a měření výkonnosti
  • Manažerům odpovědným za vytvoření plánu obnovy po havárii v organizaci
  • Osobám odpovědným za údržbu infrastruktury IT v organizaci
  • Členům týmu pro zotavení po havárii

Doporučené znalosti účastníka před kurzem
Základní pochopení služeb pro obnovu po havárii a zevrubná znalost zásad řízení.

Agenda kurzu

DEN 1 | Úvod do plánování obnovy po havárii a posouzení rizik

Cíle a struktura kurzu • Základní koncepty obnovy po havárii • Zahájení projektu plánování obnovy po havárii • Plánování obnovy po havárii • Posouzení rizik

DEN 2 | Analýza dopadů na podnikání a vypracování plánu obnovy po havárii (DRP)

Analýza dopadu na podnikání • Vývoj strategie pro zmírnění rizik • Vývoj DRP • Části DRP

DEN 3 | Dílčí části DRP, místa obnovy a aktivace DRP

Části DRP (pokračování) • Fyzická ochrana zařízení • Outsourcované služby • Místa obnovy • Aktivace plánu obnovy po havárii

DEN 4 | Testování obnovení po havárii, měření výkonu a neustálé zlepšování

Kompetence, školení a osvěta • Testování obnovy po havárii • Měření výkonnosti • Internal audit • Neustálé zlepšování

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

  • DOMÉNA 1 | Základní koncepty obnovy po havárii
  • DOMÉNA 2 | Plánování obnovy po havárii
  • DOMÉNA 3 | Vypracování a aktivace plánu obnovy po havárii
  • DOMÉNA 4 | Výběr místa obnovy po havárii a rozvoj kompetencí
  • DOMÉNA 5 | Testování a údržba plánu obnovy po havárii

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení. 

Certifikace

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

kvě13


PECB Disaster Recovery – Lead Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
kvě13


PECB Disaster Recovery – Lead Manager

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)

Informační listy

  1. SouborPECB DR LM
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified Provisional Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerDva roky: jeden rok praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerPět let: dva roky praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified Senior Lead Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerDeset let: sedm let praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?13. 5. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat
CS/EN?13. 5. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Poptat