PECB Disaster Recovery Lead Manager

Katastrofické udalosti, ktoré môžu byť spôsobené prírodnými, ľudskými alebo technologickými rizikami, významne ovplyvňujú schopnosť organizácie dosahovať svoje ciele. Okrem toho je činnosť mnohých organizácií ohrozená v dôsledku katastrofy, keď na ňu nedokážu primerane reagovať alebo sa z nej zotaviť. Organizácie by sa preto mali zamerať na rozvoj schopnosti predchádzať katastrofám, predvídať ich, riadiť ich a účinne sa z nich zotavovať prostredníctvom dobre naplánovaných a otestovaných plánov obnovy po havárii (DRP).

Kurz PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager poskytuje prístup k riadeniu projektu plánovania obnovy po havárii a k vypracovaniu a implementácii plánu obnovy informačných a komunikačných technológií (IKT) po havárii. Účastníkom poskytne potrebné vedomosti a zručnosti na analýzu plánu reakcie na incident, havarijného plánu a plánu krízového riadenia, ako aj na testovanie obnovy po havárii a meranie výkonnosti. Absolvovaním tohto školenia sa oboznámite s osvedčenými postupmi obnovy po havárii a naučíte sa, ako vykonať hodnotenie rizík a analýzu vplyvu na činnosť (BIA) pre obnovu po havárii.

Po zvládnutí všetkých potrebných konceptov procesov obnovy po havárii sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager“. S certifikátom „PECB Lead Disaster Recovery Manager“ budete môcť preukázať, že máte praktické znalosti a odborné zručnosti na podporu a vedenie tímov pre obnovu po havárii pri implementácii stratégií obnovy po havárii založených na osvedčených postupoch.

Komu je kurz určený

  • Odborníkom alebo konzultantom, ktorí sa chcú naučiť, ako realizovať projekty plánovania obnovy po havárii, vykonávať hodnotenia rizík a BIA a vykonávať testovanie obnovy po havárii a meranie výkonnosti
  • Manažérom zodpovedným za vypracovanie plánu obnovy po havárii pre svoju organizáciu
  • Osobám zodpovedným za údržbu IT infraštruktúry organizácie
  • Členom tímu pre obnovu po havárii

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základné porozumenie službám pre obnovu po havárii a dôkladná znalosť zásad riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do plánovania obnovy po havárii a posudzovania rizík

Ciele a štruktúra kurzu • Základné pojmy obnovy po havárii • Začiatok projektu plánovania obnovy po havárii • Plánovanie obnovy po havárii • Posudzovanie rizík

DEŇ 2 | Analýza dopadov na podnikanie a vypracovanie plánu obnovy po havárii (DRP)

Analýza vplyvu na podnikanie • Vypracovanie stratégie zmierňovania • Vypracovanie DRP • Časti DRP

DEŇ 3 | Súčasti DRP, miesta obnovy a aktivácia DRP

Zložky DRP (pokračovanie) • Fyzická ochrana zariadení • Externé služby • Miesta obnovy • Aktivácia plánu obnovy po havárii

DEŇ 4 | Testovanie obnovy po havárii, meranie výkonnosti a neustále zlepšovanie

Kompetencie, odborná príprava a informovanosť • Testovanie obnovy po havárii • Meranie výkonnosti • Interný audit • Neustále zlepšovanie

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified Lead Disaster Recovery Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy obnovy po havárii
  • DOMÉNA 2 | Plánovanie obnovy po havárii
  • DOMÉNA 3 | Vypracovanie a aktivácia plánu obnovy po havárii
  • DOMÉNA 4 | Výber miesta obnovy po havárii a rozvoj kompetencií
  • DOMÉNA 5 | Testovanie a údržba plánu obnovy po havárii

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 8

On-line
PECB Disaster Recovery  – Lead Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
aug 12

Prezenčné
PECB Disaster Recovery  – Lead Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informačné listy

  1. Soubor PECB DR LM
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerDva roky: jeden rok praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerPäť rokov: dva roky praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified Senior Lead Disaster Recovery ManagerPECB Certified Lead Disaster Recovery ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v ICT Disaster RecoveryProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 8. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 12. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať