PECB Disaster Recovery

Co je zotavení po havárii?

Zotavení po havárii zahrnuje zásady a postupy zaměřené na ochranu organizace před narušením IT infrastruktury způsobeným lidmi nebo přírodními vlivy. Hraje významnou roli při prevenci ztrát dat, finančních následků, ztráty důvěryhodnosti a pověsti organizace. Plán obnovy po havárii zahrnuje opatření, která by organizace měla přijmout k rychlé obnově svých IT systémů.

Proč je pro vás zotavení po havárii důležité?

Odborné znalosti potřebné k podpoře organizace při zavádění, udržování a řízení průběžného plánu obnovy po havárii vám zaručují profesionální uznání. Získáte základní a zásadní dovednosti v oblasti Disaster Recovery a pomůžete své organizaci vytvořit postupy, plány a procesy obnovy. Certifikace v oblasti Disaster Recovery prokazuje vaše odhodlání dosáhnout vysoké úrovně profesionální kompetence v oboru.

Výhody zotavení po havárii

Mezi výhody, které získáte po úspěšném absolvování certifikace Disaster Recovery, patří:

  • Posílení vaší osobní schopnosti vést projekt DR
  • Získání potřebných odborných znalostí, které pomohou organizaci při zavádění postupů obnovy po havárii
  • Pomoc organizaci při plnění jejích cílů v oblasti zotavení po havárii
  • Získání mezinárodně uznávané certifikace
  • Zabezpečení dat a hardwaru
  • Zvýšení spolehlivosti
  • Minimalizace rizik

Jak můžete začít se školením v oblasti zotavení po havárii?

Výběr vhodného školícího a certifikačního orgánu může být náročný.  Naše školení je jedinečně navrženo tak, aby vyhovovalo potřebám jednotlivců i organizací. S pomocí našich odborníků si budete moci rozšířit své znalosti, uspět a hlavně získat celosvětové uznání.

Vyberte úroveň kurzu