PECB GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Co je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení, které zavádí přísnější režim ochrany osobních údajů pro organizace, které působí v Evropské unii (EU) nebo nakládají s údaji občanů EU. GDPR představuje ochranu osobních údajů zaměstnanců, zákazníků a dalších osob. V případě, že organizace nebudou toto nařízení dodržovat, budou jim hrozit vysoké pokuty a poškození dobrého jména. Vzhledem k tomu, že osobní údaje představují kritické a citlivé informace, které by všechny organizace měly chránit, přispívá toto nařízení k zavedení vhodných postupů a kontrolních mechanismů, které zabrání narušení informační bezpečnosti. Od května 2018 se tímto nařízením musí řídit všechny organizace, které působí v EU.

Proč je pro vás obecné nařízení o ochraně osobních údajů důležité?

Vzhledem k tomu, že v posledních letech došlo k vysoce sofistikovaným narušením bezpečnosti osobních údajů, vzrostla i potřeba jejich ochrany.

Informační bezpečnost je klíčová pro úspěch každé organizace, protože se zabývá ochranou citlivých údajů před neoprávněným přístupem, použitím, kopírováním a zničením. Organizace proto musí zavést opatření a kontrolní mechanismy, aby řídily a snižovaly rizika v oblasti informační bezpečnosti a splňovaly požadavky nařízení GDPR. V případě, že organizace nesplní požadavky GDPR, mohou sankce dosáhnout až 2 % ročního obratu organizace. A v případě závažnějších porušení mohou sankce dosáhnout až 4 % ročního obratu organizace. Na druhou stranu zavedení rámce ochrany osobních údajů umožňuje odborníkům vyvinout a implementovat spolehlivé a všeobecně uznávané kontrolní mechanismy.

Získání titulu certifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů vám umožní získat potřebné odborné znalosti k pochopení rizik, která by mohla mít negativní dopad na vaši organizaci, a k zavedení požadovaných strategických reakcí na základě osvědčených postupů, požadavků a zásad GDPR.

Co je to certifikace GDPR?

Certifikace GDPR znamená, že znáte požadavky nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Školení GDPR dává profesionálům zelenou k získání certifikace od legitimních certifikačních orgánů, aby prokázali orgánům EU i klientům, že jsou v souladu s GDPR. 

Certifikace GDPR je zásadní, pokud máte zájem být vybaveni potřebnými znalostmi, aby vaše firma splňovala požadavky a měla náskok před konkurencí a také abyste ujistili své zákazníky, že respektujete ochranu jejich osobních údajů. Tento kurz vás naučí, jak nově definovat způsob získávání, ukládání, zpracování a zabezpečení osobních údajů. 

Přínosy školení GDPR

PECB nabízí vzdělávací kurzy se zkouškou a certifikací v oblasti ochrany osobních údajů dle GDPR, které vám pomohou:

  • Ochránit pověst vaší organizace
  • Minimalizovat bezpečnostní incidenty
  • Vybudovat důvěru zákazníků
  • Udržet si stávající zákazníky a přilákat nové
  • Usnadnit přístup k datům
  • Zajistit důslednější prosazování pravidel
  • Umožnit správné ukládání údajů o zákaznících
  • Umožnit odpovídající kontrolu přístupu

Jak můžete začít se vzděláváním o GDPR?

Prvním krokem je seznámit se se základy GDPR, které vám pomohou dosáhnout souladu s nařízením. Naše školení vedou zkušení školitelé, kteří vám pomohou pochopit přínosy a možnosti jeho uplatnění ve vaší organizaci. 

S odpovídající kombinací soustředění a odhodlání můžete získat certifikát a odlišit se na konkurenčním trhu. Odborníci společnosti KRUCEK jsou zde, aby vám pomohli v celém procesu. 

Vyberte úroveň kurzu