PECB ISO 31000 Lead Risk Manager

Proč byste se měli zúčastnit?

Vzdělávací kurz ISO 31000 Lead Risk Manager pomáhá účastníkům rozvíjet jejich kompetence k podpoře organizace při vytváření a ochraně hodnot prostřednictvím řízení rizik, rozhodování a zlepšování výkonnosti s využitím pokynů ISO 31000. Poskytuje informace týkající se základních prvků a efektivní implementace rámce managementu rizik, aplikace procesu managementu rizik a činností nezbytných pro úspěšnou integraci těchto prvků pro splnění cílů organizace. Dále poskytuje návod na výběr a použití technik pro posuzování rizik v široké škále situací.

Po absolvování vzdělávacího kurzu se mohou účastníci přihlásit ke zkoušce a požádat o získání osvědčení „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“. Toto pověření prokazuje, že účastník disponuje teoretickými a praktickými znalostmi a odbornými schopnostmi pro podporu a vedení procesů managementu rizik na základě směrnic ISO 31000 a osvědčených postupů v této oblasti.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Ředitelé, manažeři a vedoucí pracovníci v oblasti rizik
 • Osoby odpovědné za vytváření a ochranu hodnot v organizacích
 • Členové vrcholového vedení, kteří hledají vodítko, jak by měl být management rizik integrován na strategické úrovni
 • Osoby odpovědné za procesy managementu rizik
 • Jednotlivci se zájmem o management rizik

Předpoklady

Základní znalosti rámce, procesu a principů managementu rizik.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 31000 a managementu rizik

DEN 2 | Vytvoření rámce managementu rizik a zahájení procesu managementu rizik

DEN 3 | Analýza rizik, hodnocení rizik a ošetření rizik podle ISO 31000

DEN 4 | Zaznamenávání a podávání zpráv, monitorování a přezkoumávání a komunikace a konzultace podle ISO 31000

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Zkouška

Zkouška „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ je v souladu s požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zkouška pokrývá následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty managementu rizik
 • DOMÉNA 2 | Vytvoření rámce pro management rizik
 • DOMÉNA 3 | Zahájení procesu managementu rizik a posuzování rizik
 • DOMÉNA 4 | Ošetření rizik
 • DOMÉNA 5 | Zaznamenávání a podávání zpráv o rizicích
 • DOMÉNA 6 | Monitorování a přezkoumávání rizik
 • DOMÉNA 7 | Komunikace o rizicích a konzultace

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams and the PECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete zažádat o příslušné osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky na tuto certifikaci. Další informace o certifikaci naleznete na Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

dub22


PECB ISO 31000 – Lead Risk Manager

CS/EN, Online
33990 CZK(1360 EUR)
dub22


PECB ISO 31000 – Lead Risk Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)

Informační listy

 1. SouborPECB ISO 31000 LRM
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified
ISO 31000 Provisional Risk Manager
PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk Manager
ŽádnéŽádné
PECB Certified
ISO 31000 Risk Manager
PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk Manager
Dva roky: jeden rok praxe v řízení rizikProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk Manager
PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk Manager
Pět let: dva roky praxe v řízení rizikProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified
ISO 31000 Senior Lead Risk Manager
PECB Certified
ISO 31000 Lead Risk Manager
Deset let: sedm let praxe v řízení rizikProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/EN?22. 4. 2024Online33990 CZK1360 EUR?Poptat
CS/EN?22. 4. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat