PECB ISO 31000 Lead Risk Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO 31000 Lead Risk Manager pomáha účastníkom rozvíjať ich kompetencie na podporu organizácie pri vytváraní a ochrane hodnôt prostredníctvom riadenia rizík, rozhodovania a zlepšovania výkonnosti s využitím smerníc ISO 31000. Poskytuje informácie o základných prvkoch a efektívnej implementácii rámca manažérstva rizík, aplikácii procesu manažérstva rizík a činnostiach potrebných na úspešnú integráciu týchto prvkov na splnenie cieľov organizácie. Poskytuje tiež návod na výber a aplikáciu techník posudzovania rizík v širokej škále situácií.

Po absolvovaní školenia sa účastníci môžu prihlásiť na skúšku a požiadať o certifikát „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“. Toto osvedčenie preukazuje, že účastník má teoretické a praktické znalosti a odborné zručnosti na podporu a vedenie procesov manažérstva rizík na základe smerníc ISO 31000 a osvedčených postupov v tejto oblasti.

Kto by sa mal zúčastniť?

 • Riaditelia, manažéri a vedúci pracovníci v oblasti rizík
 • Osoby zodpovedné za vytváranie a ochranu hodnoty v organizáciách
 • Členovia vrcholového manažmentu, ktorí hľadajú usmernenie o tom, ako by sa manažment rizík mal integrovať na strategickej úrovni
 • Osoby zodpovedné za procesy manažmentu rizík
 • Osoby so záujmom o manažment rizík

Predpoklady
Základné znalosti rámca, procesov a zásad riadenia rizík.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 31000 a manažérstva rizík
DEŇ 2 | Vytvorenie rámca manažérstva rizík a začatie procesu manažérstva rizík
DEŇ 3 | Analýza rizík, hodnotenie rizík a ošetrenie rizík podľa ISO 31000
DEŇ 4 | Zaznamenávanie a podávanie správ, monitorovanie a preskúmanie a komunikácia a konzultácie podľa normy ISO 31000
DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty manažmentu rizík
 • DOMÉNA 2 | Vytvorenie rámca pre manažment rizík
 • DOMÉNA 3 | Začatie procesu manažmentu rizík a hodnotenia rizík
 • DOMÉNA 4 | Ošetrenie rizík
 • DOMÉNA 5 | Zaznamenávanie a podávanie správ o rizikách
 • DOMÉNA 6 | Monitorovanie a preskúmanie rizík
 • DOMÉNA 7 | Komunikácia o rizikách a konzultácie

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams and the PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o príslušné osvedčenie. Certifikát dostanete po splnení všetkých požiadaviek na tento certifikát. Viac informácií o certifikácii nájdete na stránke Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager“ sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 23

On-line
PECB ISO 31000  – Lead Risk Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
aug 26

Prezenčné
PECB ISO 31000  – Lead Risk Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 31000 Provisional Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 31000 Lead Risk ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 31000 Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 31000 Lead Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v riadení rizíkProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO/IEC 31000 Lead Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 31000 Lead Risk ManagerPäť rokov: dva roky praxe v riadení rizíkProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO/IEC 31000 Senior Lead Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 31000 Lead Risk ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení rizíkProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 23. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 26. 8. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať