PECB ISO 31000 Foundation

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO 31000 Foundation predstavuje základné princípy a prístupy k riadeniu rizík a príležitostí na základe pokynov ISO 31000. Tento kurz sa zameriava na hlavné zložky normy ISO 31000: základné pojmy a definície, princípy manažérstva rizík, rámec manažérstva rizík a proces manažérstva rizík. Okrem toho je každý krok procesu manažérstva rizík analyzovaný a rozpracovaný jednotlivo.

Po absolvovaní školiaceho kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku a uchádzať sa o titul „PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation“. Týmto certifikátom preukazujete, že rozumiete základným konceptom rizík a metodikám manažmentu rizík na základe pokynov ISO 31000.

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Odborníci na manažérstvo rizík
  • Osoby, ktoré chcú získať znalosti o princípoch, rámci a procese manažérstva rizík podľa normy ISO 31000
  • Jednotlivci zodpovední za vytváranie a ochranu hodnôt v organizácii
  • Zamestnanci, ktorých úlohou je riadiť riziká a príležitosti v oblasti ich zodpovednosti
  • Osoby, ktoré majú záujem o kariéru manažéra rizík

Predpoklady
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do manažérstva rizík, prvky normy ISO 31000 a začatie procesu manažérstva rizík

DEŇ 2 | Posúdenie rizík, ošetrenie rizík, zaznamenávanie a podávanie správ, monitorovanie a preskúmanie a komunikácia a konzultácie podľa normy ISO 31000

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Skúška je plne v súlade s požiadavkami skúšobného a certifikačného programu PECB. Zahŕňa tieto oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepcie manažérstva rizík
  • DOMÉNA 2 | Rámec manažérstva rizík a proces manažérstva rizík

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Uchádzač musí najprv absolvovať školenie PECB ISO 31000 Foundation. Potom musí zložiť skúšku a po jej úspešnom absolvovaní môže požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO 31000 Foundation“. Ide o základnú úroveň certifikácie.

Neexistujú žiadne predpoklady týkajúce sa odbornej praxe alebo skúseností s projektmi systému manažérstva. Absolvovanie vzdelávacieho kurzu, úspešné zloženie skúšky a podanie žiadosti o certifikát sú teda jediné požiadavky certifikačného programu, ktoré musia držitelia certifikátu splniť pred získaním certifikátu.

Ďalšie informácie nájdete na Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj29

Prezenčné
PECB ISO 31000 – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK(720 EUR)
máj29

On-line
PECB ISO 31000 – Foundation

CS/CS, Online
13990 CZK(560 EUR)
jún12

Prezenčné
PECB ISO 31000 – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO 31000 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 31000 FoundationPECB Certified ISO 31000 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/CS?29. 5. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať
On-lineCS/CS?29. 5. 2024Online13990 CZK560 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?12. 6. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať