PECB ISO 31000 Risk Manager

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO 31000 Risk Manager pomáha účastníkom získať potrebné znalosti a zručnosti na integráciu pokynov ISO 31000 pre manažérstvo rizík v organizácii. Poskytuje informácie o princípoch riadenia rizík a ich uplatňovaní, ako aj o základných prvkoch rámca manažérstva rizík a krokoch procesu manažérstva rizík. Okrem toho poskytuje základné prístupy, metódy a postupy na posudzovanie rizík v rôznych situáciách.
Po absolvovaní školenia sa môžete prihlásiť na skúšku a požiadať o získanie titulu „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“. Tento certifikát preukazuje vaše znalosti a schopnosť uplatňovať proces manažmentu rizík vo vašej organizácii na základe pokynov a osvedčených postupov normy ISO 31000.

Komu je kurz určený

  • Manažéri alebo konzultanti zodpovední za efektívny manažment rizík v organizácii
  • Osoby, ktoré chcú získať vedomosti o princípoch, rámci a procese manažmentu rizík
  • Osoby zodpovedné za vytváranie a ochranu hodnôt vo svojich organizáciách
  • Jednotlivci, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti manažmentu rizík

Predpoklady
Základné znalosti normy ISO 31000 a komplexné znalosti o manažmente rizík.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO 31000 a manažmentu rizík a vytvorenie rámca manažmentu rizík

DEŇ 2 | Začiatok procesu manažmentu rizík a posudzovanie rizík na základe normy ISO 31000

DEŇ 3 | Ošetrovanie rizík podľa normy ISO 31000, zaznamenávanie a podávanie správ, monitorovanie a preskúmanie a komunikácia a konzultácie

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 31000 Risk Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy manažmentu rizík
  • DOMÉNA 2 | Ustanovenie systému pre manažment rizík
  • DOMÉNA 3 | Aplikácia procesu manažmentu rizík

Skúška sa skladá z 60 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a  je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jedno z osvedčení uvedených v tabuľke nižšie. Po splnení požiadaviek na vybrané osvedčenie získate certifikát. Viac informácií o certifikáciách a certifikačnom procese nájdete na stránke PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 2 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj28

On-line
PECB ISO 31000 – Risk Manager

CS/CS, Online
23990 CZK(960 EUR)
máj28

Prezenčné
PECB ISO 31000 – Risk Manager

CS/CS, Praha
29990 CZK(1200 EUR)
jún18

Prezenčné
PECB ISO 31000 – Risk Manager

CS/CS, Bratislava
1200 EUR(29990 CZK)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO 31000 RM
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk ManagerPECB Certified ISO 31000 Risk ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 31000 Risk ManagerPECB Certified ISO 31000 Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v bezpečnosti informáciíProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/CS?28. 5. 2024Online23990 CZK960 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?28. 5. 2024Praha29990 CZK1200 EUR?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?18. 6. 2024Bratislava1200 EUR29990 CZK?Dopytovať