PECB ISO 9001 – Management kvality

V současné globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích platí přísloví Johna Ruskina: „Kvalita není nikdy náhoda. Vždy je výsledkem inteligentního úsilí”. Organizace se nemohou spoléhat na náhodu a doufat, že budou dodávat kvalitní výrobky a služby; místo toho musí zavést důsledný a plánovaný přístup k řízení kvality. S více než milionem certifikovaných organizací po celém světě zůstává norma ISO 9001 nejznámější světovou normou, která poskytuje organizacím strukturovaný přístup k řízení kvality a pomáhá jim trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují a pokud možno překračují požadavky zákazníků.

Co je ISO 9001?

Norma ISO 9001, která byla původně vydána v roce 1987, je první mezinárodní normou systému managementu (MSS), která specifikuje požadavky na zavedení, provozování, udržování a neustálé zlepšování systému managementu kvality (QMS) organizace. 

Norma ISO 9001 je založena na sedmi zásadách managementu kvality a jejím cílem je pomoci organizacím zvýšit efektivitu a spokojenost zákazníků. Častou mylnou představou je, že norma ISO 9001 je určena pro větší společnosti a výrobce. Požadavky normy ISO 9001 jsou však obecné a použitelné pro jakoukoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost nebo výrobky či služby, které poskytuje.

Ačkoli byla norma ISO 9001 původně zveřejněna v roce 1987, prošla několika revizemi, aby držela krok s osvědčenými postupy a trendy ve světě podnikání a zajistila trvalou vhodnost. Nejnovější (5.) vydání normy nese název ISO 9001:2015 Systémy managementu kvality – Požadavky. Po provedení průzkumu s více než 8 000 respondenty potvrdila v květnu 2021 subkomise ISO pro systémy kvality (ISO/TC 176/SC 2), že norma ISO 9001:2015 je stále aktuální, a doporučila, aby zůstala beze změn.

Proč je ISO 9001 pro organizace důležitá?

Od svého prvního vydání je norma ISO 9001 nejuznávanější a nejrozšířenější normou systému managementu. Systém managementu kvality založený na normě ISO 9001 umožňuje organizacím zajistit si dlouhodobý úspěch. Certifikovaný QMS navíc poskytuje dodatečné ujištění zákazníkům a obchodním partnerům, což dále zlepšuje podnikání organizace.

Přestože norma ISO 9001 stanovuje minimální požadavky, které musí být splněny, stále umožňuje organizacím přizpůsobit QMS svým potřebám. Organizace by tedy měly určit svůj celkový kontext, aby mohly identifikovat problémy, omezení a příležitosti specifické pro jejich kontext. Dále by si měly stanovit cíle a zavést procesy, které přispějí k dosažení těchto cílů.  

Výrazným rysem QMS založeného na ISO 9001 je, že na první místo klade zákazníky. „Plnění potřeb zákazníků a překonávání jejich očekávání“ je zakotveno v zásadách managementu kvality a je průběžně implikováno v požadavcích uvedených v kapitolách 4 až 10 normy. Organizace, které zavedou systém managementu kvality založený na normě ISO 9001, se tak budou soustředit na své zákazníky tím, že budou neustále zjišťovat jejich potřeby a požadavky, získávat od nich zpětnou vazbu a neustále zlepšovat své výrobky a služby tak, aby splňovaly jejich potřeby. Toto zaměření na spokojenost zákazníků je klíčovým faktorem, který umožnil normě ISO 9001 získat přelomový status.

Přínosy normy ISO 9001 pro organizace

 • Lepší výkonnost
 • Lepší integrace managementu rizik
 • Nižší náklady na kvalitu
 • Zlepšení procesů
 • Bezpečnější pracovní prostředí

Proč byste se měli zúčastnit některého z našich kurzů ISO 9001?

Přestože organizace mohou pomocí normy ISO 9001 získat mnoho výhod, mnoho organizací nemůže plně využít přínosů implementace QMS. K neschopnosti integrovat QMS do procesů organizace přispívají různé faktory. Mezi tyto faktory patří mj:

 • Vnímání QMS jako systému dokumentace
 • Neschopnost identifikovat neshody
 • Neschopnost zajistit neustálé zlepšování

Vzdělávací kurzy PECB, Lead Implementer a Lead Auditor, jsou přizpůsobeny k překonání těchto problémů.

Celosvětově uznávané certifikáty PECB prokazují odborné schopnosti jednotlivce přispívat k systému QMS organizace jako auditor, implementátor nebo člen týmu pro zavádění QMS.

Získání certifikátu ISO 9001:

 • Vás odliší od ostatních konzultantů/auditorů v oblasti řízení kvalit
 • Prokazuje vaše povědomí a znalost mezinárodně uznávané normy pro management kvality v organizacích
 • Prokazuje, že máte potřebné kompetence pro vedení a podporu organizací při zavádění a správě QMS (PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer)
 • Prokazuje, že máte potřebné kompetence k posuzování shody QMS s požadavky normy ISO 9001 a požadavky organizace (PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor)
 • Opravňuje vás k provádění certifikačních auditů třetích stran jménem orgánů posuzování shody (PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor)
 • Poskytne vám možnosti dalšího kariérního růstu v oblasti managementu kvality, ať už jako auditor, implementátor nebo člen týmu provádějícího audity/implementaci

Proč si vybrat PECB pro certifikaci ISO 9001?

Jako celosvětový poskytovatel školení, zkoušek a certifikačních služeb se PECB snaží pomoci vám prokázat vaše odhodlání a kompetence poskytováním kvalitního vzdělávání, hodnocení a certifikace podle mezinárodně uznávaných standardů. 

Certifikáty PECB Certified ISO 9001 Lead Auditor a PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer jsou akreditovány společností International Accreditation Services (IAS). Akreditační značka IAS poskytuje certifikátu další hodnotu a umožňuje vám využít celosvětového uznání IAS.

Vyberte úroveň kurzu