PECB ISO 9001 Lead Implementer

Kurz PECB ISO 9001 Lead Implementer Vám umožní rozvinout potřebné odborné znalosti pro ustavení, implementaci, správu a údržbu systému řízení kvality(QMS) podle normy ISO 9001. Během tohoto kurzu získáte důkladnou znalost osvědčených postupů systémů řízení kvality (QMS) s cílem zvýšit spokojenost zákazníků organizace a celkovou výkonnost a efektivitu.

Kdo by se měl zúčastnit?

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se zabývající se řízením kvality
 • Externím poradcům, kteří usilují o zvládnutí implementace systému řízení kvality (QMS)
 • Osobám, které se chtějí naučit interpretovat požadavky ISO 9001 v konkrétním kontextu organizace
 • Osobám, které chtějí získat znalosti jak podporovat organizaci, aby efektivně plánovala, implementovala, řídila, monitorovala a udržovala QMS
 • Osobám, které chtějí získat odborné znalosti pro poradenství organizaci při zavádění osvědčených postupů systému managementu kvality

Předpoklady
Základní znalost ISO 9000 a zevrubná znalost principů implementace systémů řízení.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do ISO 9000 a zahájení QMS

Cíle a struktura kurzu • Normy a předpisové rámce • Systém řízení kvality (QMS) • Zahájení implementace QMS • Porozumění organizaci a objasnění cílů kvality

DEN 2 | Plánování implementace QMS

Vůdčí role a závazek • Rozsah QMS • Politiky QMS • Role, odpovědnosti a pravomoci • Posouzení rizik • Cíle kvality a plánování změn

DEN 3 | Implementace QMS

Management zdrojů • Informovanost a komunikace • Řízení dokumentace • Provozní opatření • Požadavky na produkt, návrh a proces nákupu • Výroba a poskytování služeb

DEN 4 | Monitorování, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit QMS

Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení • Interní audit • Přezkoumání vedením • Ošetření neshod • Neustálé zlepšování • Příprava na certifikační audit • Kompetence a hodnocení implementátorů • Ukončení školení

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 450 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě.

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepce systému řízení kvality (QMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém řízení kvality (QMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánování implementace QMS podle ISO 9001
 • DOMÉNA 4 | Implementace QMS podle ISO 9001
 • DOMÉNA 5 | Hodnocení výkonnosti, monitorování a měření QMS podle ISO 9001
 • DOMÉNA 6 | Neustálé zlepšování QMS podle ISO 9001
 • DOMÉNA 7 | Příprava certifikačního auditu QMS

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z pověření uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření.

Další informace naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Pověření v certifikačním systému PECB ISO 9001 mají následující požadavky:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

srp 12

Prezenční
PECB ISO 9001  – Lead Implementer

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
zář 9

On-line
PECB ISO 9001  – Lead Implementer

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
zář 30

Prezenční
PECB ISO 9001  – Lead Implementer

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)

Informační listy

 1. Soubor PECB ISO 9001 LI
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO 9001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO 9001 ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v řízení kvalityProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPět let: dva roky praxe v řízení kvalityProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerDeset let: sedm let praxe v řízení kvalityProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 12. 8. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Poptat
On-line CS/EN ? 9. 9. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 30. 9. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat