PECB ISO 9001 Lead Implementer

Kurz PECB ISO 9001 Lead Implementer Vám umožní rozvíjať potrebné odborné znalosti na podporu organizácie pri zriaďovaní, implementácii, správe a údržbe systému riadenia kvality(QMS) založeného na ISO 9001. Počas tohto kurzu získate dôkladnú znalosť osvedčených postupov systémov riadeniakvality (QMS) s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníkov organizácie a celkovú výkonnosť a efektivitu.

Komu je kurz určený

 • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa podieľajú na riadení kvality
 • Externým poradcom, ktorí chcú nadobudnúť odbornú znalosť implementácie systému riadenia kvality (QMS)
 • Osobám, ktoré sa chcú naučiť interpretovať požiadavky ISO 9001 v konkrétnom kontexte organizácie
 • Osobám, ktoré chcú získať znalosti ako podporovať organizáciu, aby efektívne plánovala, implementovala, riadila, monitorovala a udržiavala QMS
 • Osobám, ktoré chcú získať odborné znalosti pre poradenstvo organizácii pri zavádzaní osvedčených postupov systému riadenia kvality

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Základná znalosť ISO 9000 a dôkladná znalosť princípov implementácie systémov riadenia.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do ISO 9000 a zahájenie QMS
Ciele a štruktúra kurzu • Normy a predpisové rámce • Systém riadenia kvality (QMS) • Zahájenie implementácie QMS • Porozumenie organizácii a ciele kvality

DEŇ 2 | Plánovanie implementácie QMS
Vedúca úloha vedenia a záväzok• Rozsah QMS • Politiky QMS • Posúdenie rizík • Ciele kvality a plánovanie zmien

DEŇ 3 | Implementácia QMS
Management zdrojov • Informovanosť a komunikácia • Plán komunikácie • Riadenie dokumentácie • Prevádzkové opatrenia • Požiadavky na produkt, návrh a proces nákupu • Výroba a poskytovanie služieb 

DEŇ 4 | Monitoring, meranie, neustále zlepšovanie a príprava na certifikačný audit
Monitoring, meranie, analýza a vyhodnotenie • Interný audit • Preskúmanie vedením • Ošetrenie nesúladov • Neustále zlepšovanie • Príprava na certifikačný audit • Kompetencie a hodnotenie implementátorov • Ukončenie školenia

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 450 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 9000 Lead Implementer“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy systému riadenia kvality (QMS)
 • DOMÉNA 2 | Systém riadenia kvality (QMS)
 • DOMÉNA 3 | Plánovanie implementácie ISMS podľa normy ISO/IEC 27001
 • DOMÉNA 4 | Implementácia QMS podľa normy ISO 9001
 • DOMÉNA 5 | Hodnotenie efektívnosti, monitoringu a merania QMS podľa normy ISO 9001
 • DOMÉNA 6 | Neustále zlepšovanie QMS podľa normy ISO 9001
 • DOMÉNA 7 | Príprava certifikačného auditu QMS

Skúška sa skladá z 80 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 3 h.
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny

Informačné listy

 1. SouborPECB ISO/IEC 9001 LI
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO 9001 Provisional ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO 9001 ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerDva roky: jeden rok praxe v riadení kvalityProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerPäť rokov: dva roky praxe v riadení kvalityProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified ISO 9001 Senior Lead ImplementerPECB Certified ISO 9001 Lead ImplementerDesať rokov: sedem rokov praxe v riadení kvalityProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

TypJazykOdMístoCena
Momentálne nie sú vypísané žiadne termíny