PECB ISO 9001 Foundation

ISO 9001 Foundations je dvojdňový školiaci kurz, ktorý sa zameriava na pojmy kvalita a manažérstvo kvality a poskytuje celkový výklad požiadaviek normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality (QMS). V tomto školiacom kurze sa dozviete o rôznych aspektoch QMS na základe normy ISO 9001, ako je úloha vrcholového manažmentu, riziká a príležitosti, politika kvality, procesy, ktoré formujú činnosti súvisiace s dodávaním výrobkov a služieb, požiadavky na hodnotenie výkonnosti a význam neustáleho zlepšovania.

Komu je kurz určený

  • Manažérom a konzultantom, ktorí chcú získať vedomosti o základných koncepciách manažérstva kvality
  • Odborníkom, ktorí sa chcú dozvedieť o požiadavkách normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality
  • Pracovníkom zodpovedným za udržiavanie a zlepšovanie kvality produktov a služieb svojej organizácie
  • Osobám, ktoré sa chcú venovať kariére v oblasti riadenia kvality

Odporúčané znalosti účastníka pred kurzom
Nie sú požadované žiadne predchádzajúce školenia alebo iné znalosti a skúsenosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do pojmov kvality, QMS a články 4-6 normy ISO 9001

DEŇ 2 | Články 7-10 normy ISO 9001 a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO 9001 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné pojmy a princípy manažérstva kvality a QMS založený na ISO 9001
  • DOMÉNA 2 | Požiadavky normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality – články 4 až 10

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

máj9

Prezenčné
PECB ISO 9001 – Foundation

CS/EN, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
jún12

Prezenčné
PECB ISO 9001 – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK(720 EUR)
jún12

On-line
PECB ISO 9001 – Foundation

CS/CS, On-line
13990 CZK(560 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 9001 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO 9001 FoundationPECB Certified ISO 9001 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
PrezenčnéCS/EN?9. 5. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať
PrezenčnéCS/CS?12. 6. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať
On-lineCS/CS?12. 6. 2024On-line13990 CZK560 EUR?Dopytovať