PECB ISO/IEC 27002  – Opatření informační bezpečnosti

Co je ISO/IEC 27002?

ISO/IEC 27002 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro výběr a implementaci opatření informační bezpečnosti a pro implementaci standardů a postupů informační bezpečnosti. Je použitelná pro organizace všech odvětví nebo velikostí. Normu ISO/IEC 27002 lze použít k vypracování pokynů pro management informační bezpečnosti upravených na míru konkrétnímu kontextu organizace.

Norma ISO/IEC 27002 byla revidována a vydána v roce 2022. Tato nová verze poskytuje seznam opatření informační bezpečnosti obecně praktikovaných v oboru informační bezpečnosti spolu s pokyny pro jejich implementaci. Norma ISO/IEC 27002 definuje čtyři typy opatření informační bezpečnosti: organizační, personální, fyzická a technologická opatření.

Proč je pro vás norma ISO/IEC 27002 důležitá?

Vzdělávací kurz ISO/IEC 27002 poskytuje pokyny pro implementaci, řízení a neustálé zlepšování managementu informační bezpečnosti v organizaci.

Různé organizace mají různé potřeby a možnosti v oblasti informační bezpečnosti. Opatření normy ISO/IEC 27002 jsou proto navržena jako obecná a flexibilní. Kurzy PECB ISO/IEC 27002 se zaměřují na to, aby účastníci získali potřebné znalosti pro výběr, implementaci a řízení těchto opatření.

Certifikace PECB prokazuje znalosti a schopnost jejího držitele řídit rizika informační bezpečnosti uplatňováním příslušných bezpečnostních opatření. Je také důkazem schopnosti pomáhat organizacím zachovávat důvěrnost, integritu a dostupnost informací, chránit je před hrozbami a zranitelnostmi a snižovat rizika informační bezpečnosti. Osoby s certifikací ISO/IEC 27002 mohou být důležitými členy týmu pro implementaci ISMS.

Výhody certifikace PECB ISO/IEC 27002

Certifikace PECB ISO/IEC 27002 prokazuje, že:

  • Rozumíte implementaci opatření informační bezpečnosti založených na pokynech ISO/IEC 27002
  • Máte praktické znalosti o přístupech a technikách používaných pro implementaci a efektivní řízení opatření informační bezpečnosti
  • Máte potřebné odborné znalosti pro podporu organizace při plánování, zavádění a řízení opatření informační bezpečnosti
  • Rozumíte řízení rizik a jeho významu při určování vhodných opatření informační bezpečnosti
  • Máte schopnost podporovat organizace při neustálém zlepšování jejich systému managementu informační bezpečnosti

Proč si vybrat PECB pro certifikaci ISO/IEC 27002?

Certifikace je jednou z klíčových metod, jak prokázat své kompetence a schopnosti. Certifikace PECB v oblasti informační bezpečnosti jsou mezinárodně uznávané a akreditované nejvyššími příslušnými orgány. Certifikace PECB ISO/IEC 27002 jsou kombinací obsáhlého školení a komplexního certifikačního procesu, který vám zajistí profesní důvěryhodnost a zvýší vaše možnosti úspěšné kariéry v jednom z nejrychleji rostoucích a nejžádanějších odvětví na světě.

Odborníci společnosti KRUCEK vám rádi pomohou s procesem certifikace a získáním osvědčení PECB Certified ISO/IEC 27002.

Vyberte úroveň kurzu