PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager

Vzdělávací kurz ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence, které pomohou organizacím při vytváření, řízení a zlepšování programu managementu rizik informační bezpečnosti (ISRM) na základě pokynů normy ISO/IEC 27005. Kromě seznámení s činnostmi potřebnými pro vytvoření programu managementu rizik informační bezpečnosti se školení zabývá také nejlepšími metodami a postupy souvisejícími s managementem rizik informační bezpečnosti.

Proč byste se měli zúčastnit?

Management rizik je nezbytnou součástí každého programu informační bezpečnosti. Efektivní program managementu rizik informační bezpečnosti umožňuje organizacím detekovat, řešit, zmírňovat a dokonce předcházet rizikům informační bezpečnosti.

Školení ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager poskytuje rámec pro management rizik v oblasti zabezpečení informací založený na pokynech ISO/IEC 27005, který rovněž podporuje obecné koncepty normy ISO/IEC 27001. Kurz také poskytuje účastníkům důkladné seznámení s jinými doporučenými rámci a metodikami managementu rizik, jako jsou OCTAVE, EBIOS, MEHARI, CRAMM, NIST a harmonizovaný TRA.

Certifikát PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager prokazuje, že osoba získala potřebné dovednosti a znalosti k úspěšnému provádění procesů potřebných pro efektivní řízení rizik informační bezpečnosti. Dokládá také, že daný jedinec je schopen pomáhat organizacím při udržování a neustálém zlepšování jejich programu managementu rizik informační bezpečnosti.

Po absolvování vzdělávacího kurzu následuje zkouška. Pokud ji úspěšně zvládnete, můžete požádat o získání osvědčení „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager“.

Kdo by se měl zúčastnit?

Tento školicí kurz je určen:

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se podílejí na informační bezpečnosti v organizaci nebo za ni odpovídají
 • Osobám odpovědným za řízení rizik informační bezpečnosti, jako jsou odborníci na ISMS a vlastníci rizik
 • Členům týmů pro informační bezpečnost, IT odborníkům a pracovníkům odpovědným za ochranu osobních údajů
 • Jednotlivcům odpovědným za udržování souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001 na informační bezpečnost v organizaci
 • Projektovým manažerům, konzultantům nebo odborným poradcům, kteří se snaží zvládnout management rizik informační bezpečnosti

Předpoklady
Hlavními požadavky pro účast na tomto vzdělávacím kurzu jsou základní znalosti normy ISO/IEC 27005 a komplexní znalosti o managementu rizik a bezpečnosti informací.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27005 a managementu rizik bezpečnosti informací

DEN 2 | Identifikace, analýza, hodnocení a ošetřování rizik na základě normy ISO/IEC 27005

DEN 3 | Komunikace a konzultace o rizicích v oblasti informační bezpečnosti, zaznamenávání a podávání zpráv a monitorování a přezkoumávání

DEN 4 | Metody posuzování rizik

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATEV rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty managementu rizik informační bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Implementace programu managementu rizik informační bezpečnosti
 • DOMÉNA 3 | Posuzování rizik bezpečnosti informací
 • DOMÉNA 4 | Ošetřování rizik bezpečnosti informací
 • DOMÉNA 5 | Komunikace, monitorování a zlepšování rizik informační bezpečnosti
 • DOMÉNA 6 | Metodiky posuzování rizik informační bezpečnosti

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školící materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném absolvování zkoušky můžete požádat o udělení certifikátu „PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager“ v závislosti na vaší úrovni zkušeností, jak je uvedeno v tabulce níže. Osvědčení obdržíte, jakmile splníte všechny příslušné požadavky na vzdělání a odbornost. Další informace o certifikacích a certifikačním procesu naleznete v PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikaci jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  3 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

čvc 29

Prezenční
PECB ISO/IEC 27005  – Lead Risk Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
srp 26

Prezenční
PECB ISO/IEC 27005  – Lead Risk Manager

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v managementu rizikProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk ManagerPět let: dva roky praxe v managementu rizikProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified ISO/IEC 27005 Senior Lead Rosk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk ManagerDeset let: sedm let praxe v managementu rizikProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/EN ? 29. 7. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Poptat
Prezenční CS/EN ? 26. 8. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Poptat