PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager

Vzdělávací kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager umožňuje účastníkům porozumět procesu vývoje, vytváření, udržování a zlepšování rámce managementu rizik informační bezpečnosti na základě pokynů normy ISO/IEC 27005.

Proč byste se měli zúčastnit?

Odborný kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager poskytuje cenné informace o koncepcích a principech managementu rizik uvedených v normě ISO/IEC 27005 a také v normě ISO 31000. Školení poskytuje účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro identifikaci, vyhodnocování, analýzu, ošetření a komunikaci o rizicích v oblasti informační bezpečnosti na základě normy ISO/IEC 27005. Kromě toho kurz poskytuje přehled o dalších nejlepších metodách posuzování rizik, jako jsou OCTAVE, MEHARI, EBIOS, NIST, CRAMM a harmonizovaná TRA.

Certifikace PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager prokazuje, že rozumíte koncepcím a principům managementu rizik informační bezpečnosti.

Po absolvování školení následuje zkouška. Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o udělení certifikátu „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“.

Kdo by se měl zúčastnit?

Tento školicí kurz je určen:

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se podílejí na zajištění informační bezpečnosti v organizaci nebo za ni odpovídají
 • Osobám odpovědným za řízení rizik v oblasti informační bezpečnosti
 • Členům týmů pro informační bezpečnost, IT odborníkům a pracovníkům odpovědným za ochranu osobních údajů
 • Osobám odpovědným za udržování souladu s požadavky normy ISO/IEC 27001 na informační bezpečnost v organizaci
 • Projektovým manažerům, konzultantům nebo odborným poradcům, kteří se snaží ovládnout management rizik v oblasti informační bezpečnosti

Předpoklady
Základní znalost ISO/IEC 27005 a zevrubná znalost managementu rizik informační bezpečnosti.

Obsah kurzu

DEN 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27005 a managementu rizik

DEN 2 | Posuzování rizik, ošetřování rizik a komunikace o rizicích a konzultace na základě normy ISO/IEC 27005

DEN 3 | Zaznamenávání a podávání zpráv o rizicích, monitorování a přezkoumávání a metody posuzování rizik

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 300 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATEV rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Certifikační zkouška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“ plně splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Zkouška zahrnuje ověření následujících oblastí kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní principy a koncepty managementu rizik informační bezpečnosti
  DOMÉNA 2 | Implementace programu managementu rizik informační bezpečnosti
  DOMÉNA 3 | Rámec a procesy managementu rizik informační bezpečnosti založené na normě ISO/IEC 27005
  DOMÉNA 4 | Další metody posuzování rizik informační bezpečnosti

Zkouška se skládá z 60 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 2 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Detailní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informace o ceně

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a certifikační poplatky PECB. Cena prezenčního kurzu navíc obsahuje tištěnou kopii školicího materiálu, oběd ve výukových dnech a drobné občerstvení.

Certifikace

Po úspěšném složení zkoušky můžete požádat o jedno z níže uvedených osvědčení. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky týkající se vybraného pověření. Další informace o certifikacích a certifikačním procesu naleznete na PECB Certification Rules and Policies.

Požadavky na certifikáty jsou následující:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 3 dny
Zkouška:  Ano
Délka zkoušky:  2 h.
Oprava zkoušky:  Zdarma

Termíny

čvc 29

Prezenční
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

CS/CS, Bratislava
1200 EUR (29990 CZK)
srp 12

On-line
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

EN/EN, On-line
960 EUR (23990 CZK)
zář 4

Prezenční
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

CS/CS, Praha
29990 CZK (1200 EUR)

Informační listy

 1. Soubor PECB ISO/IEC 27005 RM
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v managementu rizikProjektové aktivity: celkem 200 hodin

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenční CS/CS ? 29. 7. 2024 Bratislava 1200 EUR 29990 CZK ? Poptat
On-line EN/EN ? 12. 8. 2024 On-line 960 EUR 23990 CZK ? Poptat
Prezenční CS/CS ? 4. 9. 2024 Praha 29990 CZK 1200 EUR ? Poptat