PECB ISO/IEC 27005 – Management rizik informační bezpečnosti

Co je ISO/IEC 27005?

Norma ISO/IEC 27005 poskytuje organizacím rámec pro řízení rizik v oblasti informační bezpečnosti. Konkrétně poskytuje pokyny pro identifikaci, analýzu, hodnocení, ošetření a monitorování rizik informační bezpečnosti. Norma podporuje pokyny ISO 31000. Je užitečná zejména pro organizace, které usilují o ochranu svých informačních aktiv a naplnění cílů v oblasti informační bezpečnosti. Proces managementu rizik založený na normě ISO/IEC 27005 zahrnuje zavedení iterativního přístupu k posuzování rizik, implementaci možností pro ošetření rizik, průběžnou komunikaci a konzultace se zainteresovanými stranami, monitorování a přezkoumávání procesu managementu rizik a dokumentaci procesů a výsledků managementu rizik. 

Norma ISO/IEC 27005 může být velmi užitečná pro organizace, které se snaží splnit požadavky na řízení rizik podle normy ISO/IEC 27001. Zavedením procesu řízení rizik na základě normy ISO/IEC 27005 organizace zvýší účinnost svého systému ISMS, budou řešit rizika informační bezpečnosti a vytvoří vhodné postupy pro management rizik informační bezpečnosti.

Proč je pro vás norma ISO/IEC 27005 důležitá?

Jako profesionálům v oblasti informační bezpečnosti vám norma ISO/IEC 27005 pomůže pochopit, jak lze efektivně řídit rizika informační bezpečnosti zavedením komplexního procesu pro management rizik. Pokyny normy ISO/IEC 27005 vám pomohou získat potřebné kompetence k identifikaci, analýze, hodnocení a ošetření různých rizik informační bezpečnosti. 

Osoby s certifikací PECB ISO/IEC 27005 prokazují, že mají potřebné znalosti a dovednosti k zajištění řádné ochrany informačních aktiv. Kromě toho osvědčení PECB Certified ISO/IEC 27005 prokazuje, že daná osoba dokáže vytvořit proces managementu rizik informační bezpečnosti, který odpovídá kontextu organizace.

Jaké jsou výhody certifikace PECB ISO/IEC 27005?

Certifikát PECB ISO/IEC 27005 dokládá, že jste získali potřebné kompetence, abyste mohli:

  • Vysvětlit používání koncepcí a principů managementu rizik založených na normě ISO/IEC 27005
  • Řídit rizika informační bezpečnosti na základě osvědčených postupů
  • Vytvořit procesu managementu rizik v oblasti informační bezpečnosti na základě pokynů normy ISO/IEC 27005
  • Sladit procesu managementu rizik informační bezpečnosti se systémem managementu informační bezpečnosti (ISMS) 
  • Podporovat organizace při neustálém zlepšování procesů managementu rizik informační bezpečnosti a systému ISMS
  • Začlenit management rizik do činností a funkcí organizace 

Proč si vybrat právě kurz PECB?

Jako celosvětový poskytovatel školení, zkoušek a certifikačních služeb si společnost PECB klade za cíl pomoci vám prokázat vaše odhodlání a kompetence tím, že vám poskytne hodnotné vzdělání, hodnocení a certifikaci podle mezinárodně uznávaných norem. 

Certifikát PECB ISO/IEC 27005 vám poskytne konkurenční výhodu ve stále se vyvíjející oblasti informační bezpečnosti. Certifikace PECB ISO/IEC 27005 je celosvětově uznávaná a pomůže vám stát se vysoce kompetentním odborníkem v této oblasti.

Jak začít se školením podle normy ISO/IEC 27005?

Cílem vzdělávacích kurzů PECB ISO/IEC 27005 je pomoci vám získat potřebné kompetence ke zlepšení managementu informační bezpečnosti prostřednictvím systematického řízení rizik informační bezpečnosti. Rádi vás přivítáme celosvětové síti odborníků PECB a podpoříme vás v celém procesu certifikace.

Vyberte úroveň kurzu