PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager umožňuje účastníkom pochopiť proces vývoja, vytvárania, udržiavania a zlepšovania rámca riadenia rizík informačnej bezpečnosti na základe usmernení normy ISO/IEC 27005.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27005 Risk Manager poskytuje cenné informácie o koncepciách a zásadách manažmentu rizík uvedených v norme ISO/IEC 27005, ako aj v norme ISO 31000. Školenie poskytuje účastníkom potrebné znalosti a zručnosti na identifikáciu, hodnotenie, analýzu, ošetrenie a komunikáciu rizík informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27005. Okrem toho kurz poskytuje prehľad ďalších osvedčených metód posudzovania rizík, ako sú OCTAVE, MEHARI, EBIOS, NIST, CRAMM a harmonizované TRA.

Certifikát PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager preukazuje, že rozumiete konceptom a princípom riadenia rizík informačnej bezpečnosti.

Po absolvovaní školenia nasleduje skúška. Po úspešnom vykonaní skúšky môžete požiadať o certifikát „PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager“.

Kto by sa mal zúčastniť na kurze?

Tento kurz odbornej prípravy je určený:

  • Manažérom alebo konzultantom, ktorí sa podieľajú na informačnej bezpečnosti v organizácii alebo sú za ňu zodpovední
  • Osobám zodpovedným za riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Členom tímov informačnej bezpečnosti, IT odborníkom a pracovníkom zodpovedným za ochranu osobných údajov
  • Osobám zodpovedným za udržiavanie súladu s požiadavkami na informačnú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001 v organizácii
  • Projektovým manažérom, konzultantom alebo odborným poradcom, ktorí sa snažia zvládnuť manažment rizík informačnej bezpečnosti

Program kurz

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27005 a manažmentu rizík

DEŇ 2 | Posudzovanie rizík, ošetrovanie rizík a komunikácia o rizikách a konzultácie na základe normy ISO/IEC 27005

DEŇ 3 | Zaznamenávanie a hlásenie rizík, monitorovanie a preskúmanie a metódy posudzovania rizík

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 300 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27002 Risk Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty manažmentu rizík informačnej bezpečnosti
  • DOMÉNA 2 | Implementácia programu manažmentu rizík informačnej bezpečnosti
  • DOMÉNA 3 | Rámec a procesy manažmentu rizík informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27005
  • DOMÉNA 4 | Ďalšie metódy posudzovania rizík informačnej bezpečnosti

Skúška sa skladá z 60 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 2 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jednu z nižšie uvedených certifikácií. Osvedčenie dostanete po splnení všetkých požiadaviek súvisiacich s vybraným osvedčením. Viac informácií o certifikátoch a certifikačnom procese nájdete na stránke PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na certifikáty sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 3 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  2 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 29

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

CS/CS, Bratislava
1200 EUR (29990 CZK)
aug 12

On-line
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

EN/EN, On-line
960 EUR (23990 CZK)
sep 4

Prezenčné
PECB ISO/IEC 27005  – Risk Manager

CS/CS, Praha
29990 CZK (1200 EUR)

Informačné listy

  1. Soubor PECB ISO/IEC 27005 RM
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerPECB Certified ISO/IEC 27005 Risk ManagerDva roky: jeden rok praxe v managementu rizíkProjektové aktivity: celkom 200 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/CS ? 29. 7. 2024 Bratislava 1200 EUR 29990 CZK ? Dopytovať
On-line EN/EN ? 12. 8. 2024 On-line 960 EUR 23990 CZK ? Dopytovať
Prezenčné CS/CS ? 4. 9. 2024 Praha 29990 CZK 1200 EUR ? Dopytovať