PECB ISO/IEC 27005 Foundation

Vzdelávací kurz ISO/IEC 27005 Foundation poskytuje informácie o základných koncepciách a princípoch manažmentu rizík informačnej bezpečnosti na základe normy ISO/IEC 27005.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

ISO/IEC 27005 Foundation je dvojdňový odborný kurz, ktorý sa zameriava na proces manažmentu rizík informačnej bezpečnosti stanovený normou ISO/IEC 27005 a štruktúru normy. Poskytuje prehľad usmernení normy ISO/IEC 27005 pre riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti vrátane stanovenia kontextu, posúdenia rizík, ošetrenia rizík, komunikácie a konzultácií, zaznamenávania a podávania správ, ako aj monitorovania a preskúmania.

Po absolvovaní kurzu sa môžete prihlásiť na skúšku. Ak skúšku úspešne absolvujete, môžete požiadať o získanie certifikátu „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27005 Foundation“. Toto osvedčenie preukazuje, že máte všeobecné znalosti smerníc ISO/IEC 27005 pre riadenie rizík v oblasti informačnej bezpečnosti.

Kto sa môže zúčastniť?

Kurz ISO/IEC 27005 Foundation je určené:

  • Odborníkom v oblasti manažmentu rizík
  • Profesionálom, ktorí sa chcú oboznámiť s pokynmi ISO/IEC 27005 pre manažment rizík informačnej bezpečnosti.
  • Pracovníkom zodpovedným za manažment rizík informačnej bezpečnosti v ich oblasti zodpovednosti
  • Osobám, ktoré majú záujem o kariéru v oblasti manažmentu rizík informačnej bezpečnosti

Predpoklady
Na účasť na tomto školení nie sú žiadne predpoklady.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do normy ISO/IEC 27005 a základné pojmy manažmentu rizík informačnej bezpečnosti

DEŇ 2 | Manažment rizík informačnej bezpečnosti a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified ISO/IEC 27005 Foundation“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy manažmentu rizík informačnej bezpečnosti
  • DOMÉNA 2 | Prístupy a postupy manažmentu rizík informačnej bezpečnosti

Skúška sa skladá zo 40 testových otázok s výberom možných odpovedí (a, b, c) a je vo forme „closed book“, tzn. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB ExamsPECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Kandidát musí najprv absolvovať vzdelávací kurz PECB ISO/IEC 27005 Foundation. Potom musí absolvovať skúšku a po jej úspešnom absolvovaní budú môcť kandidáti požiadať o certifikát „PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27005 Foundation“. Ide o základnú úroveň certifikácie.

Neexistujú žiadne predpoklady týkajúce sa odbornej praxe alebo skúseností s projektmi systémov manažérstva. Absolvovanie školiaceho kurzu, úspešné zloženie skúšky a podanie žiadosti o certifikát sú teda jedinými požiadavkami certifikačného programu, ktoré musia držitelia certifikátu splniť pred získaním certifikátu.

Viac informácií nájdete v PECB Certification Rules and Policies.

Požiadavky na získanie certifikátu sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška: Áno
Dĺžka skúšky: 1 hodina
Oprava skúšky: Zadarmo

Termíny

apr16


PECB ISO/IEC 27005 – Foundation

CS/CS, Bratislava
720 EUR(17990 CZK)
máj14


PECB ISO/IEC 27005 – Foundation

CS/CS, Praha
17990 CZK(720 EUR)

Informačné listy

  1. SouborPECB ISO/IEC 27005 F
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in ISO/IEC 27005 FoundationPECB Certified ISO/IEC 27005 FoundationŽiadneŽiadne

Termíny

TypJazykOdMístoCena
CS/CS?16. 4. 2024Bratislava720 EUR17990 CZK?Dopytovať
CS/CS?14. 5. 2024Praha17990 CZK720 EUR?Dopytovať