PECB Cybersecurity Lead Manager

Vzdělávací kurz Lead Cybersecurity Manager umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence k efektivnímu zavádění, řízení a neustálému zlepšování programu kybernetické bezpečnosti. 

Proč byste se měli zúčastnit?

Organizace jsou v dnešní době ovlivňovány neustále se vyvíjejícím digitálním prostředím a neustále čelí novým hrozbám a složitým a sofistikovaným kybernetickým útokům. Naléhavě potřebují kvalifikované osoby schopné efektivně řídit a implementovat robustní programy kybernetické bezpečnosti, které by těmto hrozbám čelily. Náš vzdělávací kurz Lead Cybersecurity Manager byl vyvinut s cílem tuto potřebu řešit.

Absolvováním kurzu PECB Certified Lead Cybersecurity Manager se účastníci seznámí se základními koncepty, strategiemi, metodikami a technikami kybernetické bezpečnosti využívanými k efektivnímu vytvoření a řízení programu kybernetické bezpečnosti na základě pokynů mezinárodních norem pro kybernetickou bezpečnost, jako je ISO/IEC 27032 a NIST Cybersecurity Framework. Tento vzdělávací kurz navíc účastníkům umožní zvýšit připravenost a odolnost jejich organizace vůči kybernetickým hrozbám. Účastníci budou dobře připraveni podpořit pokračující úsilí své organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti a budou mít cenný přínos v dnešním neustále se vyvíjejícím prostředí kybernetické bezpečnosti.

Kdo by se měl zúčastnit?

Tento vzdělávací kurz je určen pro:

 • Manažery a vedoucí pracovníky, kteří se podílejí na managementu kybernetické bezpečnosti
 • Osoby pověřené praktickou realizací strategií a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Odborníky v oblasti IT a bezpečnosti, kteří chtějí postoupit ve své kariéře a účinněji přispívat k úsilí o kybernetickou bezpečnost
 • Odborníky odpovědní za řízení rizik kybernetické bezpečnosti a dodržování předpisů v rámci organizací
 • Vrcholové manažery, kteří hrají klíčovou roli v rozhodovacích procesech souvisejících s kybernetickou bezpečností

Předpoklady
Abyste mohli plně využít výhod tohoto vzdělávacího kurzu, měli byste mít základní znalosti o koncepcích a managementu kybernetické bezpečnosti.

Program kurzu

DEN 1 | Úvod do kybernetické bezpečnosti a zahájení implementace programu kybernetické bezpečnosti

Cíle a struktura vzdělávacího kurzu Normy a regulační rámce Základní pojmy kybernetické bezpečnosti Program kybernetické bezpečnosti Organizace a její kontext Governance kybernetické bezpečnosti

DEN 2 | Role a odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, management rizik a mechanismy útoků

Role a odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti Management aktiv Management rizik Mechanismy útoků

DEN 3 | Opatření kybernetické bezpečnosti, komunikace, zvyšování povědomí a školení

Opatření kybernetické bezpečnostiKomunikace v oblasti kybernetické bezpečnosti Zvyšování povědomí a školení

DEN 4 | Management kybernetických bezpečnostních incidentů, monitorování a neustálé zlepšování

Připravenost ICT v oblasti kontinuity činností Management kybernetických bezpečnostních incidentů Testování v oblasti kybernetické bezpečnosti Měření a vykazování výkonnosti a metrik kybernetické bezpečnosti Neustálé zlepšování Uzavření vzdělávacího kurzu

DEN 5 | Certifikační zkouška

Školicí materiály

Účastník obdrží školicí materiál obsahující více než 400 stran informací a praktických příkladů v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  V rámci prezenčního kurzu účastník obdrží také školicí materiály v tištěné formě. 

Zkouška

Zkouška „PECB Certified Lead Cybersecurity Manager“ splňuje požadavky programu PECB Examination and Certification Program (ECP). Zahrnuje následující oblasti kompetencí:

 • DOMÉNA 1 | Základní pojmy kybernetické bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Zahájení programu kybernetické bezpečnosti a řízení kybernetické bezpečnosti
 • DOMÉNA 3 | Definování rolí a odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti a řízení rizik
 • DOMÉNA 4 | Výběr opatření kybernetické bezpečnosti
 • DOMÉNA 5 | Zavedení programů komuniace a školení v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • DOMÉNA 6 | Integrace programu kybernetické bezpečnosti do řízení kontinuity činností a managementu incidentů
 • DOMÉNA 7 | Měření výkonnosti a neustálé zlepšování programu kybernetické bezpečnosti

Zkouška se skládá z 80 testových otázek s výběrem možných odpovědí (a, b, c) a je ve formě “open book”, tzn. je možné používat referenční materiály, např. výtisk ISO normy, školicí materiály PECB, osobní poznámky z průběhu kurzu či tištěný jazykový slovník. Zkouška trvá 3 hodiny a je možné ji skládat online nebo prezenčně. V případě nesložení zkoušky je možné ji zdarma opakovat do 12 měsíců.

Konkrétní informace o typu zkoušky, dostupných jazycích a další podrobnosti naleznete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Cena

Cena zahrnuje účast na kurzu, elektronické školicí materiály, zkoušku a poplatky za certifikaci PECB. V ceně prezenčního kurzu je navíc zahrnuta tištěná verze školicích materiálů, oběd ve dnech školení a občerstvení.

Certifikace

Po složení zkoušky můžete požádat o jedno z osvědčení uvedených v tabulce níže. Certifikát obdržíte, jakmile splníte všechny požadavky na dané osvědčení:

Informace o kurzu

Délka kurzu: 5 dní
Zkouška: Ano
Délka zkoušky: 3 h.
Oprava zkoušky: Zdarma

Termíny

dub29

On-line
PECB Cybersecurity – Lead Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK(1360 EUR)
kvě20

Prezenční
PECB Cybersecurity – Lead Manager

CS/EN, Bratislava
1800 EUR(44990 CZK)
čvn3

Prezenční
PECB Cybersecurity – Lead Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK(1800 EUR)
OsvědčeníZkouškaProfesní zkušenostiZkušenosti z projektů
PECB Certified Provisional Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerŽádnéŽádné
PECB Certified Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerDva roky: jeden rok praxe v kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 200 hodin
PECB Certified Lead Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerPět let: dva roky praxe v kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 300 hodin
PECB Certified Senior Lead Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerDeset let: sedm let praxe v kybernetické bezpečnostiProjektové aktivity: celkem 1000 hodin

Termíny

TypJazykOdMístoCena
On-lineCS/EN?29. 4. 2024On-line33990 CZK1360 EUR?Poptat
PrezenčníCS/EN?20. 5. 2024Bratislava1800 EUR44990 CZK?Poptat
PrezenčníCS/EN?3. 6. 2024Praha44990 CZK1800 EUR?Poptat