PECB Cybersecurity – Kybernetická bezpečnost

Co je kybernetická bezpečnost? 

Kybernetická bezpečnost označuje soubor postupů zavedených k ochraně kritických systémů, sítí, zařízení, programů a dat. Kybernetická bezpečnost zahrnuje zavedení opatření a technik zaměřených na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a zdrojů v kyberprostoru. Zahrnuje řadu zásad a postupů zaměřených na ochranu systémů informačních technologií před kybernetickými hrozbami, jako jsou phishing, podvody, kybernetické útoky, hackerské útoky a další škodlivé činnosti.

Komplexní program managementu kybernetické bezpečnosti má pro organizace zásadní význam pro ochranu jejich digitálních aktiv a citlivých informací a pro zajištění kontinuity podnikání v případě narušení bezpečnosti. Zavedením důkladných opatření kybernetické bezpečnosti mohou organizace proaktivně zmírňovat rizika a účinně reagovat na kybernetické bezpečnostní incidenty.

Proč je pro vás kybernetická bezpečnost důležitá?                             

Význam kybernetické bezpečnosti spočívá v obrovském množství dat uložených v různých zařízeních patřících veřejným i soukromým organizacím v různých odvětvích. Data jsou nezbytná pro správné fungování naší společnosti, a proto je jejich zabezpečení nezbytné. Úspěšný kybernetický útok může ohrozit důvěrnost, integritu a dostupnost citlivých údajů, narušit soukromí a potenciálně vést ke krádeži identity, podvodům a mnoha dalším kybernetickým trestným činům. Důsledky takových narušení zahrnují poškození dobrého jména, značné finanční ztráty a právní odpovědnost organizací i jednotlivců; proto je nezbytné zavést komplexní program řízení kybernetické bezpečnosti.

Kurzy managementu kybernetické bezpečnosti pořádané PECB poskytují jednotlivcům praktické pokyny, jak účinně chránit organizace před širokou škálou kybernetických hrozeb. Poskytují poznatky, které zahrnují osvědčené postupy pro vytváření a udržování programů kybernetické bezpečnosti a pomáhají chránit kritická aktiva a data organizace.

Jaké jsou přínosy certifikace PECB v oblasti managementu kybernetické bezpečnosti?

Certifikace PECB v oblasti managementu kybernetické bezpečnosti prokazuje, že jste schopni:

  • Rozumět a uplatňovat koncepty a zásady kybernetické bezpečnosti
  • Zavést a udržovat program řízení kybernetické bezpečnosti
  • Chránit data a systémy organizace před kybernetickými hrozbami.
  • Řídit rizika kybernetické bezpečnosti na základě osvědčených postupů
  • Zajistit rychlou reakci a účinnou obnovu v případě kybernetického bezpečnostního incidentu.
  • Podporovat organizaci v neustálém zlepšování jejího programu řízení kybernetické bezpečnosti.

Jak začít?

Vzdělávací kurzy společnosti PECB zaměřené na řízení kybernetické bezpečnosti jsou navrženy tak, aby vám pomohly rozšířit vaše odborné znalosti a prohloubit dovednosti při vytváření, zavádění a řízení programu kybernetické bezpečnosti. Naši odborníci jsou vám k dispozici, aby vás provedli celým certifikačním procesem a poskytli vám pomoc, díky níž si odnesete cenné zkušenosti.

Vyberte úroveň kurzu