PECB Cybersecurity Lead Manager

Vzdelávací kurz Lead Cybersecurity Manager umožňuje účastníkom získať potrebné kompetencie na efektívne zavádzanie, riadenie a neustále zlepšovanie programu kybernetickej bezpečnosti.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Organizácie sú dnes ovplyvňované neustále sa vyvíjajúcim digitálnym prostredím a neustále čelia novým hrozbám a zložitým a sofistikovaným kybernetickým útokom. Naliehavo potrebujú kvalifikovaných ľudí, ktorí sú schopní efektívne riadiť a implementovať robustné programy kybernetickej bezpečnosti na boj proti týmto hrozbám. Náš školiaci kurz Lead Cybersecurity Manager bol vyvinutý s cieľom uspokojiť túto potrebu.

Absolvovaním kurzu PECB Certified Lead Cybersecurity Manager sa účastníci naučia základné koncepty, stratégie, metodiky a techniky kybernetickej bezpečnosti používané na efektívne vytváranie a riadenie programu kybernetickej bezpečnosti na základe usmernení medzinárodných noriem kybernetickej bezpečnosti, ako sú ISO/IEC 27032 a NIST Cybersecurity Framework. Okrem toho tento kurz odbornej prípravy umožní účastníkom zvýšiť pripravenosť a odolnosť ich organizácie voči kybernetickým hrozbám. Účastníci budú dobre pripravení na podporu trvalého úsilia svojej organizácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a budú cenným prínosom v dnešnom neustále sa vyvíjajúcom prostredí kybernetickej bezpečnosti.

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento vzdelávací kurz je určený pre:

 • Manažérov a vedúcich pracovníkov zapojených do riadenia kybernetickej bezpečnosti
 • Osoby zodpovedné za praktickú implementáciu stratégií a opatrení kybernetickej bezpečnosti
 • Odborníkov v oblasti IT a bezpečnosti, ktorí chcú napredovať vo svojej kariére a efektívnejšie prispievať k úsiliu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Odborníkov zodpovedných za riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti a dodržiavanie predpisov v organizáciách
 • Vrcholové manažéry, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu v rozhodovacích procesoch súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou

Predpoklady
Aby ste mohli naplno využiť výhody tohto vzdelávacieho kurzu, mali by ste mať základné znalosti o koncepciách a manažmente kybernetickej bezpečnosti.

Agenda kurzu

DEŇ 1 | Úvod do kybernetickej bezpečnosti a zahájenie implementácie programu kybernetickej bezpečnosti

Ciele a štruktúra kurzu • Normy a regulačné rámce • Základné pojmy kybernetickej bezpečnosti • Program kybernetickej bezpečnosti • Organizácia a jej kontext • Riadenie kybernetickej bezpečnosti

DEŇ 2 | Role a zodpovednosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, manažment rizík a mechanizmy útokov

Role a zodpovednosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti • Manažment aktív • Manažment rizík • Útočné mechanizmy

DEŇ 3 | Opatrenia kybernetickej bezpečnosti, komunikácia, informovanosť a odborná príprava

Opatrenia kybernetickej bezpečnosti • Komunikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti • Zvyšovanie povedomia a odborná príprava

DEŇ 4 | Manažment kybernetických bezpečnostných incidentov, monitorovanie a neustále zlepšovanie

Pripravenosť IKT v oblasti kontinuity činností • Manažment incidentov kybernetickej bezpečnosti • Testovanie kybernetickej bezpečnosti • Meranie a vykazovanie výkonnosti a metrík kybernetickej bezpečnosti • Neustále zlepšovanie • Záver školiaceho kurzu

DEŇ 5 | Certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastník dostane školiace materiály obsahujúce viac ako 400 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci prezenčného kurzu účastník dostane tiež školiace materiály v tlačenej forme.

Skúška

Certifikačná skúška „PECB Certified Lead Cybersecurity Manager“ spĺňa v plnej miere požiadavky programu PECB Examination and Certification Programme (ECP). Skúška zahŕňa overenie nasledujúcich oblastí kompetencií:

 • DOMÉNA 1 | Základné princípy a pojmy kybernetickej bezpečnosti
 • DOMÉNA 2 | Úlohy a povinnosti zúčastnených strán
 • DOMÉNA 3 | Mechanizmy útokov a opatrena v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • DOMÉNA 4 | Zdieľanie informácií a koordinácia
 • DOMÉNA 5 | Integrácia programu kybernetickej bezpečnosti do riadenia kontinuity prevádzky
 • DOMÉNA 6 | Riadenie kybernetických incidentov a meranie výkonnosti

Skúška sa skladá z 12 esejových otázok a je vo forme „open book“, tzn. je možné používať referenčné materiály, napr. výtlačok ISO normy, školiace materiály PECB, osobné poznámky z priebehu kurzu či tlačený jazykový slovník. Skúška trvá 3 hodiny a je možné ju vykonať online alebo prezenčne. V prípade nezloženia skúšky je možné ju zadarmo opakovať do 12 mesiacov.

Konkrétne informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, skúšku a certifikačné poplatky PECB. Cena prezenčného kurzu naviac obsahuje tlačenú kópiu školiaceho materiálu, obed vo výukových dňoch a drobné občerstvenie.

Certifikácia

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o jeden z certifikátov uvedených v tabuľke nižšie. Certifikát získate po splnení všetkých požiadaviek na daný certifikát:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 5 dní
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  3 h.
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

júl 22

On-line
PECB Cybersecurity  – Lead Manager

CS/EN, On-line
33990 CZK (1360 EUR)
júl 22

Prezenčné
PECB Cybersecurity  – Lead Manager

CS/EN, Praha
44990 CZK (1800 EUR)
sep 2

Prezenčné
PECB Cybersecurity  – Lead Manager

CS/EN, Bratislava
1800 EUR (44990 CZK)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certified Provisional Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerŽiadneŽiadne
PECB Certified Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerDva roky: jeden rok praxe v kybernetickej bezpečnostiProjektové aktivity: celkom 200 hodín
PECB Certified Lead Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerPäť rokov: dva roky praxe v kybernetickej bezpečnostiProjektové aktivity: celkom 300 hodín
PECB Certified Senior Lead Cybersecurity ManagerPECB Certified Lead Cybersecurity ManagerDesať rokov: sedem rokov praxe v kybernetickej bezpečnostiProjektové aktivity: celkom 1000 hodín

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
On-line CS/EN ? 22. 7. 2024 On-line 33990 CZK 1360 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 22. 7. 2024 Praha 44990 CZK 1800 EUR ? Dopytovať
Prezenčné CS/EN ? 2. 9. 2024 Bratislava 1800 EUR 44990 CZK ? Dopytovať