PECB Cybersecurity Foundation

Vzdelávací kurz Cybersecurity Foundation ponúka dôkladné oboznámenie so základnými princípmi a koncepciami kybernetickej bezpečnosti v súlade s osvedčenými postupmi v odvetví, ako sú ISO/IEC 27032 a NIST Cybersecurity Framework.

Prečo by ste sa mali zúčastniť?

Keďže kybernetických hrozieb stále pribúda, organizácie na celom svete hľadajú odborníkov, ktorí sa dobre orientujú v zásadách a koncepciách kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávací kurz PECB Cybersecurity Foundation priamo reaguje na tento dopyt a vybavuje účastníkov potrebnými znalosťami, aby sa mohli aktívne podieľať na zavádzaní a riadení spoľahlivých programov kybernetickej bezpečnosti.

Vzdelávací kurz PECB Cybersecurity Foundation zahŕňa základné koncepty súvisiace so zavádzaním programov kybernetickej bezpečnosti, mechanizmami útokov, opatreniami na zmiernenie hrozieb, riadením rizík, osvedčenými postupmi reakcie na incidenty a politikami a postupmi zdieľania a koordinácie informácií. Získaním komplexného pochopenia týchto aspektov získajú účastníci potrebné kompetencie na efektívnu účasť na projektoch riadenia kybernetickej bezpečnosti.

Kto by sa mal zúčastniť?

Tento vzdelávací kurz je určený pre:

  • Manažérov a konzultantov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Odborníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s osvedčenými postupmi v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti
  • Osoby zodpovedné za vykonávanie činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti vo svojej organizácii
  • Osoby, ktoré majú záujem o kariéru v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Predpoklady
Na účasť na tomto školení nie sú stanovené žiadne vstupné požiadavky.

Program kurzu

DEŇ 1 | Úvod do základných pojmov kybernetickej bezpečnosti

DEŇ 2 | Prístupy k programu kybernetickej bezpečnosti a certifikačná skúška

Školiace materiály

Účastníci dostanú školiace materiály obsahujúce viac ako 200 strán informácií a praktických príkladov v elektronickej podobe prostredníctvom aplikácie KATE. V rámci osobného kurzu dostane účastník aj tlačené školiace materiály.

Skúška

Skúška „PECB Cybersecurity Foundation“ v plnej miere spĺňa všetky požiadavky skúšobného a certifikačného programu PECB (ECP). Zahŕňa nasledujúce oblasti kompetencií:

  • DOMÉNA 1 | Základné princípy a koncepty kybernetickej bezpečnosti.
  • DOMÉNA 2 | Program kybernetickej bezpečnosti

Skúška pozostáva zo 40 testových otázok s výberom odpovede (a, b, c) a má formu uzavretej knihy, t. j. nie je možné používať žiadne materiály. Skúška trvá 1 hodinu a možno ju absolvovať online alebo osobne. Ak skúšku neabsolvujete úspešne, môžete ju bezplatne opakovať do 12 mesiacov.

Podrobné informácie o type skúšky, dostupných jazykoch a ďalšie podrobnosti nájdete na List of PECB Exams a PECB Examination Rules and Policies.

Informácie o cene

Cena zahŕňa účasť na kurze, elektronické školiace materiály, poplatok za skúšku a certifikát PECB. Okrem toho cena osobného kurzu zahŕňa tlačenú kópiu školiacich materiálov, obed v dňoch školenia a občerstvenie.

Požiadavky na certifikáciu

Po úspešnom absolvovaní skúšky môžete požiadať o certifikáciu uvedenú v tabuľke nižšie.

Požiadavky na certifikát Cybersecurity Foundation sú nasledovné:

Informácie o kurze

Dĺžka kurzu: 2 dni
Skúška:  Áno
Dĺžka skúšky:  1 hodina
Oprava skúšky:  Zadarmo

Termíny

aug 22

Prezenčné
PECB Cybersecurity  – Foundation

CS/EN, Praha
17990 CZK (720 EUR)
sep 11

On-line
PECB Cybersecurity  – Foundation

CS/EN, On-line
13990 CZK (560 EUR)
OsvedčenieSkúškaProfesné skúsenostiSkúsenosti z projektov
PECB Certificate Holder in Cybersecurity FoundationPECB the Cybersecurity Foundation ŽiadneŽiadne

Termíny

Typ Jazyk Od Místo Cena
Prezenčné CS/EN ? 22. 8. 2024 Praha 17990 CZK 720 EUR ? Dopytovať
On-line CS/EN ? 11. 9. 2024 On-line 13990 CZK 560 EUR ? Dopytovať