PECB SCADA Security

Co je SCADA?

SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition je průmyslový systém, který zahrnuje hardwarovou i softwarovou architekturu pro řízení, monitorování a analýzu průmyslových procesů. SCADA je aplikační software, který umožňuje manažerům, inženýrům a průmyslovým operátorům dohlížet na pracovní prostředí a efektivně s ním komunikovat. Cílem SCADA je tedy shromažďovat data v reálném čase a ukládat, zpracovávat a vytvářet zprávy pro složité průmyslové procesy.

Proč je pro vás systém SCADA důležitý?

Systém SCADA poskytuje síťové systémy, komunikační a bezpečnostní technologie a standardy, které jsou nezbytné pro usnadnění údržby průmyslových procesů. Aplikace technologií je důležitá pro jednotlivce, aby mohli inovovat a vyvíjet procesy, které budou v blízké budoucnosti pomáhat průmyslovým odvětvím.

Cílem SCADA je poskytnout jednotlivcům techniky pro výběr, plánování a navrhování technologií pro zlepšení podnikových procesů a dalších utilit. Kromě toho SCADA pomůže jednotlivcům osvojit si potřebné dovednosti, které jsou nezbytné pro plánování, řízení, provoz a správu projektového systému v pracovním prostředí. Význam SCADA spočívá v tom, že automatizační systém umožňuje organizaci i jednotlivcům předvídat nejistoty rizik, snižovat investice, náklady na údržbu a studovat optimální reakce na kontinuitu průmyslových procesů.

Přínosy SCADA Security Manager

  • Vypracovat rámec pro hodnocení zranitelností v oblasti bezpečnosti SCADA
  • Zlepšit řízení přístupu a správu ověřování
  • Maximalizovat svou produktivitu a zlepšit kvalitu produktů
  • Snížit náklady na provoz a údržbu
  • Dosáhnout dlouhodobě ziskových investic

Jak začít se vzděláváním o SCADA systému?

Tento vzdělávací kurz PECB je navržen tak, aby pomohl manažerům, vedoucím pracovníkům a operátorům v oblasti IT zjistit, jak konfigurovat potřebné nástroje a funkce pro vývoj a organizaci projektů SCADA v průmyslových procesech. Školitelé PECB jsou kvalifikovaní a zkušení odborníci, kteří se s vámi rádi podělí o své znalosti a pomohou vám dosáhnout cíle stát se vedoucím bezpečnostním manažerem SCADA s certifikací PECB.

Vyberte úroveň kurzu